Sitemenu

zondag 21 juli 2019
content-main-left

Nieuws

In juni organiseert de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met de Boerenbond Beroepswerking en het Praktijkcentrum Rundvee twee keer een studienamiddag over de kalversterfte op vleesveebedrijven.

De bedoeling is om daarbij de economische impact van kalversterfte aan de hand van boekhoudkundige cijfers toe te lichten en managementmaatregelen voor te stellen om de kalversterfte terug te dringen.

Gemiddelde kalversterfte 12,5 procent

De studienamiddag vindt plaats op twee locaties, respectievelijk te Wortegem-Petegem op 19 juni en te Tongeren op 21 juni. Behalve technische kengetallen en managementmaatregelen worden ook de eerste, voorlopige resultaten van het demonstratieproject van een proef met 12 vleesveebedrijven, uitgevoerd door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, toegelicht.

Uit de proef blijkt dat de gemiddelde sterfte (inclusief verwerpingen) 12,5 procent bedraagt, waarbij het leeuwendeel van de kalveren vóór de leeftijd van 4 maanden sterft.

Bedrijfsbezoek vleesveehouder

Ten slotte is er een bedrijfsbezoek bij een vleesveehouder waarbij het management van de bedrijfsleider met het oog op de beperking van kalversterfte wordt toegelicht.

Gemiddelde sterfte bij de kalveren ligt op 12,5 procent
Gemiddelde sterfte bij de kalveren ligt op 12,5 procent
right