Sitemenu

zondag 21 juli 2019
content-main-left

Nieuws

RVO zal medewerking verlenen aan een soepele behandeling van aan keuringen deelnemende niet-melkleverende bedrijven in het kader van de GVE-regeling in het fosfaatreductieplan.

Dat schrijven enkele stamboeken op hun website en is bevestigd door Jos Bolk, voorzitter van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. Jos Bolk: 'Met deze bijstelling zou het weer mogelijk zijn om aan een vleesveekeuring of evenement deel te nemen zonder nadelige financiële gevolgen. De soepele aanpak gaat onmiddellijk in. Dit betekent concreet dat er bij het eerste peilmoment in april waarbij RVO het aantal grootvee-eenheden natrekt, rekening mee gehouden zal worden.'

Technische correctie

Dieren die deelnemen aan een keuring/evenement moeten zoals gebruikelijk in I&R geregistreerd worden in de UBN van het evenement. Als aan- en afvoer naar het evenement en rechtstreeks weer terug naar de houder plaatsvinden, zal RVO een technische correctie doen in de registratie zodanig dat deze aan-en afvoer niet leidt tot een verschuldigde geldsom door de houder of het evenement-UBN-nummer.

RVO gaat een technische correctie in het I&R doorvoeren voor deelname aan keuringen en evenementen
RVO gaat een technische correctie in het I&R doorvoeren voor deelname aan keuringen en evenementen
right