Sitemenu

dinsdag 21 november 2017
content-main-left

Nieuws

De overheid moet de eindverantwoordelijkheid voor het dierwelzijn en diergezondheid in de grondwet vastleggen. Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) minister Gerda Verburg.

De RDA schreef het rapport 'Verantwoord houden' Wie is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren in Nederland? op verzoek van de minister.

De RDA stelt voor dat de overheid de minimumnormen van dierwelzijn en diergezonhdied vastlegt en hierop controleert. Ook legt de raad voor dat de overheid iedere vijf jaar op basis van wetenschappelijke kennis het streefniveau voor dierwelzijn en diergezondheid opnieuw vaststelt. Bovendien luidt het advies dat de overheid de kennis over dierwelzijn in de maatschappij en onder dierhouders bevordert.

Acties voor veehouderij

Naast de taken van de overheid, stelt de RDA voor dat de verschillende diersectoren de status van het dierwelzijn en de diergezondheid verantwoorden. De sectoren geven periodiek aan in hoeverre zij voldoen aan de door de overheid opgestelde streefniveau's voor dierwelzijn en diergezondheid. Ook geven de sectoren dan aan hoe zij naar het streefniveau toe werken.

De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen
Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

NVM (25/10) De Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM) verdient een breder publiek. De fraaie kampioenen en de ontspannen sfeer vormen een uitgelezen kans om de sector bij de burger en consument in een goed daglicht te zetten. De organisatie van de NVM zou er bij een volgende editie goed aan doen de consument naar het evenement te halen of met het evenement de consument op te zoeken.
Goed idee, NVM is een mooi uithangbord
Liever niet, de burger is toch kritisch
Twijfel nog
right