Sitemenu

donderdag 20 september 2018
content-main-left

Nieuws

De overheid moet de eindverantwoordelijkheid voor het dierwelzijn en diergezondheid in de grondwet vastleggen. Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) minister Gerda Verburg.

De RDA schreef het rapport 'Verantwoord houden' Wie is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren in Nederland? op verzoek van de minister.

De RDA stelt voor dat de overheid de minimumnormen van dierwelzijn en diergezonhdied vastlegt en hierop controleert. Ook legt de raad voor dat de overheid iedere vijf jaar op basis van wetenschappelijke kennis het streefniveau voor dierwelzijn en diergezondheid opnieuw vaststelt. Bovendien luidt het advies dat de overheid de kennis over dierwelzijn in de maatschappij en onder dierhouders bevordert.

Acties voor veehouderij

Naast de taken van de overheid, stelt de RDA voor dat de verschillende diersectoren de status van het dierwelzijn en de diergezondheid verantwoorden. De sectoren geven periodiek aan in hoeverre zij voldoen aan de door de overheid opgestelde streefniveau's voor dierwelzijn en diergezondheid. Ook geven de sectoren dan aan hoe zij naar het streefniveau toe werken.

De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen
Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right