Sitemenu

woensdag 15 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

‘De uitgangspunten die de Nederlandse campagne ‘Week zonder vlees’ communiceert, kloppen inhoudelijk niet.’ Dat stelt COV-voorzitter Jos Goebbels vast naar aanleiding van de ‘Week zonder Vlees’.

‘Prima, dat maatschappelijke partijen het bewustzijn willen bevorderen rond vlees’, geeft Goebbels aan. De belangenbehartiger van werkgevers in de Nederlandse vleessector wijst wel op een aantal foute aannames in de communicatie van ‘Week zonder Vlees’.

Doorrekening klopt niet

De initiatiefnemers gaan allereerst uit van een gemiddelde consumptie van 200 gram per persoon. Goebbels stelt dat volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de consumptie aan vlees(waren) van mannen en vrouwen tussen de 19 en 50 jaar respectievelijk 130 en 88 gram is. De COV-voorzitter wijst erop dat deze hogere consumptie ook doorgerekend wordt naar de footprint voor CO2, water en autokilometers. ‘De veronderstelde milieuwinst moeten we met een hele grote korrel zout nemen’, aldus Goebbels. ‘Bovendien klopt het niet om mondiale gegevens los te laten op Nederland. Wij hebben de meest duurzame vee- en vleessectoren en kunnen internationaal als voorbeeld dienen voor een integraal duurzame productie.’

Geen douchewater, wel regenwater

In één adem wijst Goebbels ook op de suggestie van de organisatoren dat vlees wordt gemaakt van douchewater (= green water). ‘Het overgrote deel van het water, dat via gras en andere gewassen bij runderen en andere landbouwdieren binnenkomt, is regenwater (= blue water). Dat wordt optimaal benut, omdat het gras verder geen doel dient. ‘
Belangenbehartiger COV verwijst naar cijfers van RIVM en Blonk Consultants. Zij wijzen op een verbruik van water op zes dagen in plaats van de genoemde zeven maanden. Bij de autokilometers weegt de ‘Week zonder Vlees’ het effect van de vleesconsumptie af tegen de theoretische uitstoot van nieuwe auto’s. ‘Als je uitgaat van de werkelijke uitstoot en de gemiddelde levensduur, blijkt de besparing ruim 60 procent lager te liggen. De initiatiefnemers melden helemaal niet wat de milieudruk is van de vervangers, die toch gegeten zullen moeten worden en die ook druk leggen op het milieu’, besluit Goebbels.

De Nederlandse Week zonder Vlees is een initiatief van Isabel Boerdam, de oprichter van De Hippe Vegetariër. Het initiatief loopt van 5 tot en met 11 maart en krijgt de steun van diverse bedrijven uit de voedselindustrie. 

 

COV wijst op het feit dat het water dat via gras en andere gewassen bij runderen binnenkomt voornamelijk regenwater is
COV wijst op het feit dat het water dat via gras en andere gewassen bij runderen binnenkomt voornamelijk regenwater is

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right