Sitemenu

woensdag 21 augustus 2019
content-main-left

Nieuws

Een dezer dagen wordt Agri Facts opgericht. Dit is een nieuwe stichting die rapporten en onderzoeken van en voor overheden en niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) over de veehouderij wetenschappelijk gaat toetsen.

Jan Cees Vogelaar, oud-melkveehouder en voorzitter van het Mesdagfonds, maakte dit gisteravond bekend op de openingsavond van de Jouster Skou, een landbouwbeurs voor melkveehouders in Noord-Nederland. Het initiatief is volgens Vogelaar het antwoord op ‘de brij aan gekleurde rapporten’ die met grote regelmaat over de landbouw worden gemaakt.

Anti-landbouwsentiment

‘Pispaal zijn is een keuze’, stelde Vogelaar in zijn inleiding voor 300 melkveehouders. Vervolgens legde hij uit waarom er in Nederland een anti-landbouwsentiment heerst. ‘De bevolking in Nederland is explosief gegroeid ten opzichte van andere Europese landen, woont vooral in steden en heeft niets met landbouw.’

Volgens Vogelaar is dat een belangrijke reden dat conclusies van rapporten vaak van tevoren al vaststaan. Mineralen in oppervlaktewater. Ammoniak en verzuring. Fijnstofproblematiek. Landbouwgif in oppervlaktewater. Uitstoot van broeikasgassen. In veel rapporten wijst de vinger snel richting veehouderij. Vogelaar trekt de uitkomsten van diverse rapporten in twijfel. ‘Er is een georganiseerde lobby die stevig inzet op krimp van de veestapel.’ Vrijdag verschijnt er een nieuwe klimaatrapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). ‘Ik weet nu de uitkomst al.’

Jagen of bejaagd worden

Vogelaar zet vraagtekens bij de meegaande houding van belangenbehartigers en agribusiness bij de uitkomsten. ‘Laat je je bejagen of ga je terugjagen? Ik denk dat er genoeg harde feiten zijn om terug te jagen.’

Hij noemde een aantal concrete voorbeelden waarbij onderzoeksuitkomsten onder tafel worden gehouden of bewust verkeerd worden gepresenteerd. Het gaat bijvoorbeeld over onderzoeken rondom oppervlaktewaterkwaliteit, broeikasgasreductie en ammoniak. Met ammoniak haalde het Mesdagfonds recent de publiciteit door de uitkomsten met gedegen onderzoek en graafwerk onderuit te halen.

Het klimaatakkoord noemt Vogelaar een ‘vergelijkbaar bedrog als bij ammoniak’. Sectoren als de scheepvaart en het vliegverkeer worden volgens hem vanwege economische belangen bewust buiten schot gehouden.

Eis tot rectificatie

De nieuwe stichting Agri Facts (STAF), die een onafhankelijk bestuur krijgt en de oprichting financiert door een aantal niet nader genoemde partijen, zet de tegenaanval in. Bij geconstateerde onjuistheden komt er een eis tot rectificatie. ‘Desnoods tot de hoogste rechter. We gaan met goed onderbouwde feiten terugmeppen.’ Boeren die meer willen doen ‘dan alleen klagen en jammeren’ kunnen STAF inschakelen om de uitkomsten van een onderzoek te weerleggen, aldus Vogelaar.

De kosten van het inschakelen van STAF variëren tussen de 5.000 en 45.000 euro. In de zaal werd geopperd om hiervoor contributiegelden van belangenbehartigers of ZuivelNL in te zetten.

De nieuwe stichting STAF wil ‘gekleurde’ onderzoeksrapporten over bijvoorbeeld ammoniak wetenschappelijk toetsen
De nieuwe stichting STAF wil ‘gekleurde’ onderzoeksrapporten over bijvoorbeeld ammoniak wetenschappelijk toetsen
right