Sitemenu

zondag 18 februari 2018
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Tweede Kamer maakt geen uitzondering voor vleesveehouders die door de GVE-regeling in het fosfaatreductieplan worden getroffen.

Donderdag laatstleden behandelde de Tweede Kamer een motie om de vleesveehouders zoals vetweiders die in het voorjaar dieren aankopen en voor 15 december laten slachten, te ontzien in de GVE-regeling die bedoeld is voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. De Tweede Kamer wenst geen uitzondering te maken voor de vleesveehouders en wees de motie af.

Een tweede motie waarin gevraagd wordt om de impact van de fosfaatrechten voor de vleesveehouders en het natuurbeheer in kaart te brengen, is wel aangenomen.

Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht
Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Tijdens het vleesveecongres in Oudenaarde en Lummen werd meermaals gesteld dat het Belgisch rundvlees meer een eigen verhaal moet hebben. Daarbij kunnen de vleesveehouders ook zelf ambassadeur zijn voor hun product. De invulling hiervan kan op diverse manieren, zo werd aangetoond tijdens het vleesveecongres. Maar hoe zou u het invullen?
De afzet zelf in handen nemen richting slagers en winkels
Opzetten van een eigen hoeveslagerij
Deelname aan een producentenorganisatie
De deuren van mijn bedrijf regelmatig openzetten voor bezoek
Promotie is een taak voor de VLAM
right