Sitemenu

zondag 19 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Tweede Kamer maakt geen uitzondering voor vleesveehouders die door de GVE-regeling in het fosfaatreductieplan worden getroffen.

Donderdag laatstleden behandelde de Tweede Kamer een motie om de vleesveehouders zoals vetweiders die in het voorjaar dieren aankopen en voor 15 december laten slachten, te ontzien in de GVE-regeling die bedoeld is voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. De Tweede Kamer wenst geen uitzondering te maken voor de vleesveehouders en wees de motie af.

Een tweede motie waarin gevraagd wordt om de impact van de fosfaatrechten voor de vleesveehouders en het natuurbeheer in kaart te brengen, is wel aangenomen.

Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht
Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right