Sitemenu

vrijdag 25 mei 2018
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Tweede Kamer maakt geen uitzondering voor vleesveehouders die door de GVE-regeling in het fosfaatreductieplan worden getroffen.

Donderdag laatstleden behandelde de Tweede Kamer een motie om de vleesveehouders zoals vetweiders die in het voorjaar dieren aankopen en voor 15 december laten slachten, te ontzien in de GVE-regeling die bedoeld is voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. De Tweede Kamer wenst geen uitzondering te maken voor de vleesveehouders en wees de motie af.

Een tweede motie waarin gevraagd wordt om de impact van de fosfaatrechten voor de vleesveehouders en het natuurbeheer in kaart te brengen, is wel aangenomen.

Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht
Impact fosfaatrechten voor vleesveehouderij wordt in kaart gebracht

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De opslag van CO2 in graslandbodems wint aan belang in Nederland en Vlaanderen. LTO lobbyt voor een subsidieregeling voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Boerenbond bestudeert het idee van een beheersovereenkomst klimaat waarin CO2-opslag een onderdeel zal zijn? Zou u aan de slag gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van uw bedrijf?
Ja
Ja, maar alleen als het vergoed wordt
Neen
right