Sitemenu

zondag 19 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

Als gevolg van de droogte tijdens dit voorjaar staat de Europese Commissie uitzonderingen toe voor het gebruik van ecologisch aandachtsgebied (EAG) braak. Naast de groenbedekking mag dit jaar ook braak aangewend worden voor productiedoeleinden.

Braakgelegde percelen mogen door de versoepeling van de Europese regelgeving ook gemaaid of begraasd worden. Deze percelen zullen nog steeds meetellen als aparte teeltgroep voor gewasdiversificatie en als EAG worden beschouwd.

Ecologisch aandachtsgebied ‘Groenbedekking’ mag eveneens gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

  • de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de hoofdteelt. Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen;
  • na het oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor de opname van nutriënten uit het bodemprofie en het bedekken van de bodem.

Meer informatie over de andere voorwaarden kunt u vinden in de infofiches over EAG braakliggend land en EAG groenbedekking op de LV website:http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie/ecologisch-aandachtsgebied

Na het oogsten moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen
Na het oogsten moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right