Sitemenu

zaterdag 16 februari 2019
content-main-left

Nieuws

Vijftig individuele vleesveehouders sluiten zich aan bij de juridische procedure tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017, geïnitieerd door het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals. 

Het proefproces moet uitwijzen of de eisen die binnen de omstreden fosfaatregeling aan vleesveehouders worden gesteld, rechtsgeldig zijn. 

Voor het proefproces hebben verschillende partijen zich aangesloten; niet alleen vleesveehouders, maar ook houders van overige runderen, zoals vetweiders en zoogkoeienhouders.

Boete voor teveel vee

In een kort geding vecht Kneppelhout & Korthals de rechtsgeldigheid van de regeling voor vleesveehouders in algemene zin aan. De regeling geldt voor veehouders die na 15 december 2016 meer dan twee vrouwelijke runderen hebben aangevoerd. Voor het extra aantal runderen ten opzichte van de referentiesituatie moet per twee maanden een geldsom (‘boete’) worden betaald.  

De referentiesituatie was oorspronkelijk vastgesteld op 15 december 2016. Veel vleesveehouders hebben dan echter gemiddeld minder vee waardoor die datum niet representatief is en een onmogelijke standaard oplegt aan vleesveehouders. Ook voor vetweiders en zoogkoeienhouders is de situatie op 15 december 2016 niet representatief. In een brief van 17 maart jl. heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken daarom aangegeven dat vleesveehouders ook voor een andere referentiesituatie kunnen kiezen. Bedrijven krijgen nu een geldsom voor teveel vee in de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2017 als het gemiddeld aantal dieren in die maand hoger is dan het aantal op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal dieren in dezelfde maand in 2016. 

Recente aanpassing onvoldoende

Deze aanpassing is echter niet afdoende voor vleesveehouders. De regeling blijft op een aantal punten knellen. Op 1 maart jl. is de regeling in werking getreden waardoor er nu al gedupeerden zijn die een boete staat te wachten. Advocaten Franca Damen en Gert-Jan de Jager van Kneppelhout & Korthals stellen dat de regeling te zwaar ingrijpt op de bedrijfsvoering en een inbreuk vormt op het eigendom van de vleesveehouders. Bovendien zijn de vleesveehouders - in tegenstelling tot de melkveehouders - niet betrokken bij het opstellen van het fosfaatreductieplan, waardoor zij hun bezwaren niet hebben kunnen verdedigen.

In het kort geding zal daarom worden geëist om de regeling voor deze sector buiten toepassing te laten.

In een kort geding zal worden geëist om de regeling voor de vleesveesector buiten toepassing te laten
In een kort geding zal worden geëist om de regeling voor de vleesveesector buiten toepassing te laten

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right