Sitemenu

woensdag 21 november 2018
content-main-left

Nieuws

In 2030 moet elke boer in een kringloop werken. Dat is de kern van de landbouwvisie die landbouwminister Schouten heeft voorgesteld.

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft volgens de minister een geweldige staat van dienst als het gaat om hoe efficënt voedsel kan worden geproduceerd. ‘Maar hoe mooi onze resultaten ook zijn, de manier waarop we nu ons voedsel produceren, raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En dit is niet houdbaar’, geeft Schouten aan in haar visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden.

Verlagen verbruik grondstoffen

Volgens de minister kan Nederland de toekomst van de voedselvoorziening alleen veilig stellen met een overstap naar kringlooplandbouw. Van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen, zo schetst ze in haar visie. ‘We moeten voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op.’

Eerlijke prijs voor product

In haar visie richt Schouten zich niet alleen op de landbouw zelf. Nadrukkelijk betrekt ze ook de consument, de supermarkten, de voedingsindustrie en de banken bij haar verhaal. De omslag naar kringlooplandbouw kan volgens Schouten alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. 
‘Als consument besteden we nog maar elf procent van ons inkomen aan voedsel, door de lage prijzen. Om voor zo’n prijs te produceren moet een boer heel wat halsbrekende toeren uithalen. Tegelijkertijd stellen we als maatschappij steeds meer eisen aan de boer: op het gebied van weidegang, biodiversiteit, sterrenvlees. Dat is in onbalans’, zo zegt Schouten in Trouw.

Meer waardering voor voedsel nodig

De waardering voor voedsel moet groter worden. Daarnaast ziet Schouten ook internationaal een rol voor Nederland als koploper in kringlooplandbouw. ‘Met onze kennis kunnen we voor andere landen een voorbeeld zijn in het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt.’

Omvang veestapel eigen keus

Schouten gaat niet in op de gewenste omvang van de veestapel. ‘Hoe grootschalig een boer wil produceren, is zijn eigen keus. Als hij maar werkt in een gesloten kringloop. Hoeveel dieren er bij dat evenwicht passen, zal per boer verschillen’, zegt ze daarover in Trouw.

Lees hier de volledige visie van minister Schouten.

 
Schouten schetst in haar visie een overgang van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen
Schouten schetst in haar visie een overgang van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Op elke vleesveebedrijf worden nagenoeg dagelijks fokkerijkeuzes gemaakt? Maar waardoor laat u zich leiden in de fokkerijkeuzes voor uw veestapel?
keuringsuitslagen
fokwaarden
eigen inzichten/ervaringen
advies/ervaringen van anderen
right