Sitemenu

dinsdag 16 juli 2019
content-main-left

Nieuws

Brancheorganisatie Stichting VleesveeNL wil dat de inschrijftermijn voor de vrijstellingsregeling voor de fosfaatregeling voor zoogkoeienhouders wordt verlengd naar 31 december 2018.

VleesveeNL vindt dat de vleesveehouders een onredelijk korte termijn krijgen opgelegd van de minister om een beslissing te nemen of ze willen deelnemen aan de vrijstellingsregeling of onder de fosfaatregeling verder willen produceren. Het is een termijn waarbinnen op basis van te veel onduidelijkheden onomkeerbare besluiten worden gevraagd van vleesveehouders, redeneert VleesveeNL, die veel vragen krijgt.

Te veel onduidelijkheid

Zoogkoeienhouders die een beschikking hebben gehad, kunnen tot 6 november inschrijven. Boeren aan wie geen rechten zijn toegekend, kunnen zich tot 1 december aanmelden voor de vrijstellingsregeling.

VleesveeNL wil dat de aanmelding voor beide groepen vleesveehouders in ieder geval tot 31 december 2018 loopt. Dat geeft RVO de tijd om boeren goed te informeren en veehouders de tijd om een afgewogen keuze te maken.

Een langere inschrijftermijn is ook in het belang van de overheid zelf, geeft VleesveeNL aan. ‘Door de onduidelijkheid merken we dat boeren niet durven kiezen voor de vrijstelling. De deelname aan de vrijstellingsregeling zal groter zijn als boeren over de juiste informatie beschikken en de gevolgen voor hun bedrijf goed in beeld hebben’, zo staat in een persbericht geschreven. 

Beslissen na bezwaarprocedure

Ook vraagt de organisatie meer tijd voor ondernemers die bezwaar hebben ingediend tegen de beschikking of de herbeschikking die ze van RVO hebben ontvangen. Zij durven niet deel te nemen aan de vrijstellingsregeling uit angst dat hun bezwaar dan sneller wordt afgewezen.

Daarom zou het voor veehouders mogelijk moeten zijn om niet gedurende de behandeling van hun bezwaar, maar tot na de afhandeling van hun bezwaarprocedure de beslissing te kunnen nemen of ze meedoen aan de vrijstellingsregeling of niet.  

VleesveeNL vraagt de overheid om vleesveehouders meer tijd te geven om een weloverwogen besluit te nemen over de invulling van de fosfaatregeling voor hun bedrijf
VleesveeNL vraagt de overheid om vleesveehouders meer tijd te geven om een weloverwogen besluit te nemen over de invulling van de fosfaatregeling voor hun bedrijf
right