Sitemenu

dinsdag 28 januari 2020
content-main-left

Nieuws

Het Productschap Vee, Vlees en Eieren heeft recent met de Voedsel Warenautoriteit (VWA) overeenstemming bereikt over de inhoud van een brancheprotocol dat de exportcertificering voor Nederlandse runderen rechtstreeks vanaf de boerderij regelt.

Een gelijkaardig protocol voor export via exportverzamelplaatsen is in de eindfase.

In het brancheprotocol ‘boerderijkeuring’ staan werkwijze en afspraken geregeld. Als exporteur en VWA beide ondertekenen, is de afspraak een feit en kan er conform het protocol gewerkt worden.

Belangrijkste winstpunten met het nieuwe protocol zijn dat de keuring van de dieren op stal kan plaatsvinden en dat de keuringsarts niet meer bij het laden aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast is de exporteur verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van documentenpakket, en registratie van de te exporteren dieren. De controle daarvan door de keuringsarts zal steekproefsgewijs zijn.

De nieuwe werkwijze moet tijdswinst en dus een grotere efficiëntie opleveren.

Het protocol kan door exporteurs opgevraagd worden bij het PVE/Bureau Nederlandse Vee Export, per telefoon op (079) 368 75 05 of per mail op bnve@pve.agro.nl.

right