Sitemenu

dinsdag 28 januari 2020
content-main-left

Nieuws

Op 5 februari 2007 treedt de nieuwe EU- transportverordening in werking die het vervoer van dieren regelt.

De nieuwe EU-wet regelt onder andere de keuring van de voertuigen en de opleiding en de erkenning van de vervoerders. Wat zijn de nieuwe regels? Vervoeders die dieren transporteren, moeten een erkenning aanvragen. Deze erkenning is vijf jaar geldig. De voertuigen moeten gekeurd worden in de automobielinspectiecentra. Erkende vervoerders moeten een opleiding volgen en een getuigschrift van vakbekwaamheid bezitten.

Op deze nieuwe regels zijn een aantal uitzonderingen, zoals het vervoer van eigen dieren door de veehouder met landbouwvoertuigen in het kader van bedrijfsvoering (beweiding). Eveneens uitgesloten van de regeling zijn: het vervoer van dieren door de veehouder met een landbouwvoertuig over een afstand van maximaal 50 kilometer en het vervoer van dieren met aanhangwagens van minder dan 750 kilogram.

right