Sitemenu

zondag 18 februari 2018
content-main-left

Nieuws

Nog tot en met 15 december 2017 kunnen Vlaamse vleesveehouders hun deelname bevestigen aan de zoogkoeienpremie voor 2018.

De deelnameverklaring is noodzakelijk om in de campagne 2018 zoogkoeienpremie te kunnen ontvangen. Bij laattijdige aanmeldingen daalt het premiebedrag met een procent per extra werkdag. Er is geen vast bedrag per dier vastgelegd maar het totale beschikbare budget zal verdeeld worden over het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Benutting zeventig procent geschrapt

Vanaf de campagne 2018 is er geen minimum benutting meer van premierechten voor het behoud van uw quotum. Veehouders kunnen dus niet langer premierechten verliezen wanneer ze geen zeventig procent van de zoogkoeienpremie benutten. Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van uw premie moet u wel nog altijd minstens 14 kalvingen hebben op uw bedrijf die aan alle premievoorwaarden voldoen. Dieren waarvoor er administratieve of controlevaststellingen zijn worden uitgesloten van de premie.

Meer informatie over de voorwaarden voor de campagne 2018 is te vinden via deze link

Minimum benutting zoogkoeienpremie van zeventig procent komt te vervallen in 2018
Minimum benutting zoogkoeienpremie van zeventig procent komt te vervallen in 2018

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Tijdens het vleesveecongres in Oudenaarde en Lummen werd meermaals gesteld dat het Belgisch rundvlees meer een eigen verhaal moet hebben. Daarbij kunnen de vleesveehouders ook zelf ambassadeur zijn voor hun product. De invulling hiervan kan op diverse manieren, zo werd aangetoond tijdens het vleesveecongres. Maar hoe zou u het invullen?
De afzet zelf in handen nemen richting slagers en winkels
Opzetten van een eigen hoeveslagerij
Deelname aan een producentenorganisatie
De deuren van mijn bedrijf regelmatig openzetten voor bezoek
Promotie is een taak voor de VLAM
right