Sitemenu

zondag 19 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

Nog tot en met 15 december 2017 kunnen Vlaamse vleesveehouders hun deelname bevestigen aan de zoogkoeienpremie voor 2018.

De deelnameverklaring is noodzakelijk om in de campagne 2018 zoogkoeienpremie te kunnen ontvangen. Bij laattijdige aanmeldingen daalt het premiebedrag met een procent per extra werkdag. Er is geen vast bedrag per dier vastgelegd maar het totale beschikbare budget zal verdeeld worden over het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Benutting zeventig procent geschrapt

Vanaf de campagne 2018 is er geen minimum benutting meer van premierechten voor het behoud van uw quotum. Veehouders kunnen dus niet langer premierechten verliezen wanneer ze geen zeventig procent van de zoogkoeienpremie benutten. Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van uw premie moet u wel nog altijd minstens 14 kalvingen hebben op uw bedrijf die aan alle premievoorwaarden voldoen. Dieren waarvoor er administratieve of controlevaststellingen zijn worden uitgesloten van de premie.

Meer informatie over de voorwaarden voor de campagne 2018 is te vinden via deze link

Minimum benutting zoogkoeienpremie van zeventig procent komt te vervallen in 2018
Minimum benutting zoogkoeienpremie van zeventig procent komt te vervallen in 2018

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right