Sitemenu

dinsdag 21 november 2017
content-main-left

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) hebben de nieuwe gebouwen in Torhout en Lier officieel in gebruik genomen. Met een totaal van 5,7 miljoen euro is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de renovatie van beide locaties.

De officiële ingebruikname van beide gebouwen gebeurde tegelijkertijd en interactief met behulp van een videoconferentie. DGZ en MCC willen op deze manier illustreren tegelijkertijd en evenwaardig aanwezig te willen zijn in het oosten en het westen van Vlaanderen.

‘Doorslaggevend in het behoud van de twee sites in plaats van één is de uitdrukkelijke wens van de raden van bestuur van DGZ en MCC om de connectie met de klant op het terrein voldoende te behouden’, aldus DGZ-voorzitter Marcel Heylen. ‘Met een steunpunt in het oosten én in het westen kunnen we de responstijden voor de logistieke en ondersteunende activiteiten op het terrein laag houden.’

5,7 miljoen euro

In de bedrijfssites in Torhout en Lier is respectievelijk 4 en 1.7 miljoen euro geïnvesteerd. Met de opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen sprak DGZ-directeur Denis Volckaert ook de ambitie uit nog een uitgebreider kwaliteitspakket aan analyses te willen aanbieden. ‘Elk gezond bedrijf heeft de ambitie om te groeien. Er zijn nog voldoende kansen in de markt om die ambitie te rechtvaardigen.’

Coöperatieve vennootschap

De voorbije jaren is gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking tussen DGZ en MCC. DGZ en MCC hebben de intentie om in de eerste helft van 2018 een coöperatieve vennootschap op te richten waarin ze een aantal operationele bedrijfstakken zullen onderbrengen.

DGZ en MCC tellen een totaal van 225 medewerkers en hebben 50.000 klanten, goed voor 100.000 klantcontacten. In totaal staat de organisatie voor 17 miljoen analyses, het afleveren van 14,5 miljoen oormerken en 820.000 identificatiedocumenten in 2016. 

 

DGZ en MCC kiezen met Lier (beeld) en Torhout voor een steunpunt in het oosten en westen van Vlaanderen (foto: DGZ)
DGZ en MCC kiezen met Lier (beeld) en Torhout voor een steunpunt in het oosten en westen van Vlaanderen (foto: DGZ)

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

NVM (25/10) De Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM) verdient een breder publiek. De fraaie kampioenen en de ontspannen sfeer vormen een uitgelezen kans om de sector bij de burger en consument in een goed daglicht te zetten. De organisatie van de NVM zou er bij een volgende editie goed aan doen de consument naar het evenement te halen of met het evenement de consument op te zoeken.
Goed idee, NVM is een mooi uithangbord
Liever niet, de burger is toch kritisch
Twijfel nog
right