Sitemenu

zondag 19 augustus 2018
content-main-left

Nieuws

In de periode 2016-2017 werd geen reductie van het aantal overschrijdingen van de nitraatrichtlijn vastgesteld in Vlaanderen. 21 procent van de meetpunten binnen het Mestactieplan (MAP) in Vlaanderen kleuren rood, blijkt uit de MAP-meetnet-campagne 2016-2017.

Volgens Boerenbond blijkt uit de cijfers dat er niet overal voldoende vooruitgang werd geboekt tegenover de vorige periode. De onderliggende resultaten tonen wel dat de gebiedsgerichte aanpak werkt. In bepaalde gebieden is er meetbare vooruitgang, in andere niet.

Verfijning aanpak

Boerenbond pleit voor het behoud, en waar nodig, een verfijning van de gebiedsgerichte aanpak en een consequente handhaving van de bemestingsregelgeving.  Ook andere landen schakelen over naar de gebiedsgerichte aanpak omdat ook daar de daling van de nitraatconcentratie in het oppervlakte stagneert.

760 meetpunten

Jaarlijks worden de tussentijdse resultaten bekend gemaakt aan de hand van meetresultaten, genomen in 760 MAP-meetpunten. Maandelijks worden stalen genomen en geanalyseerd. Wanneer 1 van die stalen negatief is, kleurt het meetpunt rood.

Met het Mestactieplan (MAP) wil Vlaanderen de hoeveelheid nitraat en fosfor dat vanuit de landbouwpraktijken in oppervlaktewater terecht komt, verminderen. MAP5 loopt van 2015 tot en met 2018. We zitten momenteel dus halverwege de campagne van MAP5 waardoor de beoogde resultaten van het MAP5-beleid zich nog niet ten volle vertalen in deze tussentijdse rapportering.

21 procent van de MAP-meetpunten kleurt rood
21 procent van de MAP-meetpunten kleurt rood

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right