Sitemenu

woensdag 19 september 2018
content-main-left

Nieuws

Agrofront en Febev hebben een akkoord gesloten dat moet bijdragen aan meer transparantie in de keten. Enkele speerpunten zijn een correcte weging, een adequate karkasclassificatie en de installatie van een automatische karkasclassificatie.

Beide organisaties gaan ook rond de tafel zitten om duidelijke receptievoorwaarden af te spreken voor het aanbieden van runderen.

De voorzitters ondertekenden hierover een akkoord dat een engagement vraagt van zowel de slachthuizen als de rundveesector. Veehouders krijgen garanties voor een correcte weging en classificatie van de aangeboden runderen.

Automatische karkaskwalificatie

Via het autocontrolesysteem van de slachthuizen wordt er werk gemaakt van een betere en meer gestructureerde karkasclassificatie en een correcte weging. Nieuw is dat de komende drie jaar een plan wordt uitgewerkt om te gaan werken met camerasystemen voor automatische karkasclassificatie.

Met de slachthuizen is ook afgesproken om naast de slachthuizen in Vlaanderen ook in Wallonië met de blackbox, een afgeschermd registratiesysteem, te gaan werken. Een wettelijk kader wordt hiervoor uitgewerkt.

Binnen 14 dagen betalen

In het akkoord staat ook dat aanbiedingsvorm 0 de standaard is. Bij een afwijking hiervan dient het karkasgewicht via bepaalde omrekeningsfactoren omgerekend te worden. 

Voor de uitbetaling van slachtrunderen berekend op basis van een correcte Seurop-karkasclassificatie, zal in de toekomst een modelstandaardfactuur uitgewerkt worden. Bovendien engageren de slachthuizen zich om de veehouders maximaal binnen 14 kalenderdagen te betalen.

In de nabije toekomst gaan Agrofront en Febev ook rond de tafel zitten om afspraken te maken over de voorwaarden waaraan de dieren die aangeboden worden in het slachthuis, moeten voldoen.

Geschillencommissie oprichten

Tot slot wordt het interprofessioneel overleg binnen IVB versterkt. Er wordt een handhavingsreglement uitgewerkt met een gefaseerde sanctionering om vaststellingen in de slachthuizen te beperken. Deze initiatieven komen boven op de controlefunctie van de overheid.

Aanvullend worden een meldpunt en een geschillencommissie opgezet waar veehouders onregelmatigheden rond bijvoorbeeld weging of classificatie kunnen melden.

Volgens alle partijen is het akkoord een eerste stap richting meer transparantie. 

 

De komende jaren wordt een plan uitgewerkt om te gaan werken met camerasystemen voor automatische karkasclassificatie
De komende jaren wordt een plan uitgewerkt om te gaan werken met camerasystemen voor automatische karkasclassificatie

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right