Sitemenu

maandag 20 mei 2019
content-main-left

Nieuws

Per 1 oktober hanteert Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, een nieuwe standaard waarbij de brancheorganisatie de consument garanties biedt voor dierenwelzijn, verdoofd slachten, duurzaamheid en traceerbaarheid. Zo maakt Belbeef verdoofd slachten voortaan verplicht voor al haar gebruikers en introduceert ze ook een duurzaamheidsmonitor voor vleesvee. 

De nieuwe Belbeef-standaard, uitgeschreven in een lastenboek, wordt voortaan gebruikt voor alle rundvlees van Belgische bodem die binnen de retail verkocht wordt. ‘Met het hernieuwde lastenboek trekken we de kwaliteitsstandaard op alle vlakken omhoog. Naast duidelijke en concrete garanties voor de consument willen we als sector ook een heldere visie neerzetten wat betreft duurzaamheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn en de verdoofde slacht’, verduidelijkt Christel Buyse, veehoudster en voorzitster van de raad van bestuur van Belbeef. 

Introductie duurzaamheidsmonitor rundveesector

Nieuw binnen de Belbeef-standaard is de duurzaamheidsmonitor waaraan Belbeef de veehouders toetst. De duurzaamheidsmonitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven en is verdeeld over verschillende categorieën, zoals dierengezondheid, dierenwelzijn, voeding, milieu en omgeving. De veehouders duiden de initiatieven die op hun bedrijf toegepast worden aan, waarbij elk initiatief gevalideerd kan worden door één van de negen onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om de audits bij de veehouders uit te voeren. Via dit nieuwe instrument kan de sector vanaf nu, op regelmatige basis, informatie uitbrengen over de evolutie van de inspanningen die de bedrijven leveren om op een duurzame manier vlees te produceren.

Nog meer aandacht voor dierenwelzijn

In de vernieuwde Belbeef-standaard is er ook aandacht voor het welzijn van het dier. Om de inspanningen vanuit de sector concreet te formaliseren, herwerkte de sector zijn lastenboek op basis van criteria via een convenant samen met de Vlaams en Waalse ministers van dierenwelzijn, Weyts en Di Antonio. Het betreft onder andere het verplicht installeren van camera's op een aantal kritieke locaties, de opwaardering van de functie van animal welfare officeren bijkomende opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders.
Alle dieren die onder de Belbeef-standaard verkocht worden, moeten ook verdoofd geslacht worden. Op die manier geeft Belbeef invulling aan de verwachtingen van de consument om garanties te krijgen in het kader van dierenwelzijn. 

Voor meer informatie over Belbeef, over waarvoor het label staat en waar Belbeef-vlees wordt verkocht, kan je terecht op de website van Belbeef

 

Met het hernieuwde lastenboek wil Belbeef de kwaliteitsstandaard van Belgisch rundvlees op alle vlakken omhoogbrengen
Met het hernieuwde lastenboek wil Belbeef de kwaliteitsstandaard van Belgisch rundvlees op alle vlakken omhoogbrengen

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right