Sitemenu

donderdag 20 september 2018
content-main-left

Nieuws

Wanneer kan men beginnen met maiskuil voeren aan kalveren? Op die vraag wil het project ‘Jongleven’ een antwoord vinden. Het project is een samenwerking van ILVO, Inagro, de Hooibeekhoeve en het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen.

‘Om op jonge leeftijd reeds te kunnen starten met mais, is het van belang dat deze een voldoende hoog percentage droge stof heeft, meer dan 34 procent’, vertelde Pieter-Jan Bruyeer in het meinummer van Veeteeltvlees. Bruyeer is nutritionist bij voerfabrikant Franson.
Ook in de wetenschappelijke literatuur (Mirzaei et al., 2016) worden positieve effecten  ̶ verhoogde krachtvoeropname en dagelijks groei  ̶  beschreven wanneer maiskuil gevoederd wordt in het begin van de opfok.

Ideale tijdstip voor mais

‘In het project Jongleven gaan we dieper in op het ideale tijdstip van starten met maiskuilvoedering tijdens de opfok bij holsteinkalveren en Belgisch witblauwe kalveren’, vertelt Sabrina Curial, PhD-onderzoekster aan het ILVO en lid van het projectteam. ‘De effecten van maiskuilvoedering op pensontwikkeling en -functie en dierprestaties op de lange termijn zullen worden onderzocht. In deze proef zal op drie momenten tijdens de opfok gestart worden met maiskuilvoedering: voor spenen, kort na spenen en vanaf 4 maanden.’
Het project ‘Jongleven’ is voornamelijk gericht op melkvee, maar in deze proef rondom het ideale tijdstip van maiskuilvoedering zullen ook bwb-kalveren worden meegenomen.

Wanneer starten met maisvoedering aan kalveren?

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right