Sitemenu

zondag 19 januari 2020
content-main

513-B-3 Maïs

Maiskwaliteit was nog nooit zo goed

Stijgende lijn in kwaliteit van mais, in opbrengst valt nog veel te halen
Krapte aan ruwvoer daagt maistelers uit om de opbrengst te verhogen. Nu de gebruiksnormen een optimale bemesting bemoeilijken, is het de uitdaging om ziekten en uitputting van de grond te voorkomen.

Eén, twee of drie maisrassen zaaien?

Mixen van maisrassen op één perceel levert drie tot vijf procent meer kolfaanzet op
Het zaaien van meerdere maisrassen op één perceel zorgt voor een langere periode van stuifmeeluitwisseling en zo meer kolfaanzet.

Via veredeling ziekten aanpakken

Louis Vlaswinkel: "Mais testen we niet alleen op stengelrot of builenbrand, maar op alle ziekten"
Maisonderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten in België en Nederland geven aan waar bij hun de accenten liggen bij de bestrijding van builenbrand, stengelrot, kolfsteelrot, de stengelboorder

Ongewenste maïsbezoekers

Lastig te bestrijden haagwinde bezig aan opmars op maïspercelen
Nederlandse en Vlaamse onkruiddeskundigen geven tekst en uitleg omtrent de 7 belangrijkste onkruiden op maispercelen

Snijmais droger oogsten

Opbrengst- en kwaliteitsverschillen tussen rassen blijven gelijk bij toenemen drogestofpercentage
Het maisrassenassortiment is de laatste jaren sterk veranderd. Naast verschillen in vroegheid zijn de verschillen in afrijpingspatroon en energietype groter geworden.

Geen onverdeeld succes

Kortere rijafstand in maïs verhoogt drogestofopbrengst niet significant
Het hedendaagse denkpatroon inzake milieu zet praktijkonderzoekers aan tot het testen van nieuwe teelttechnieken: kan met een kortere tussenafstand in mais een efficiëntieslag worden gemaakt?

Silomaïskeuze voor vleesvee

Kwaliteit van stengel en blad belangrijker dan zetmeelgehalte
2 consulenten voor voedergewassen geven de aandachtspunten aan voor de keuze van silomaisrassen voor vleesveedieren

Opmars maïskever gestuit?

Sabina Devlieghere: "Lokpercelen moeten nieuwe import verhinderen"
Schets van de Belgische aanpak van de maiswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) in 2003
right