Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

603-C Huisvesting, management en verzorging van dieren

Fraai en functioneel natuurbeheer

Schotse-hooglandrunderen in stroomdalgebied zijn natuurbeheerders met vier poten - serie Natuurbegrazing - deel 4: Ruige graslanden
Beter dan door de Schotse-hooglandrunderen van Rudolf Horst en Ankelien Wielinga kan het stroomdalgebied van de Drentsche Aa eigenlijk niet beheerd worden.

Van 2200 terug naar af

Afmester Luc Mauroy: 'We hebben zelf vragen bij de vraag naar vlees'
Nog even en dan zijn ze allemaal leeg, de stallen van Luc Mauroy uit het Waalse Eghezée. Belgiës grootste afmester zet daarmee een punt achter die carrière.

Werken aan gezondheid

Nog veel vragen over bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan - uit de dierenartspraktijk
In de vleesveesector is het vanaf januari 2012 verplicht om bij vijf of meer runderen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan te hebben.

Fokken voor de showring

Andries Jan Reurink: 'Ook kleine koeien kunnen groot fokken' - bedrijfsreportage
Kampioenen fokken, dat is het doel van vleesveehouders Gerrit en Andries Jan Reurink uit het Gelderse Oldebroek. De nieuwe aanwinst Riposte de St.

Vleesvee past perfect voor ecologisch grasbeheer

Damien Depraetere schakelde over naar biologisch vleesvee - bedrijfsreportage
Sinds 2010 boeren Guy en Damien Depraetere op biologische wijze. De overwegingen zijn divers, maar de belangrijkste is toch economie.

Minder luxe, meer groei

Met aankoop, afmesten én verkoop houdt Patrick van den Berg hele keten in eigen hand - bedrijfsreportage
Van slager werd hij vleesveehouder.

Kathedraal voor Blondes

Léon en Pol Bourg hebben een stal voor vleesvee met een bijzonder volume en dak - bedrijfsreportage
Bij de invoering van het melkquotum moest de familie Bourg een deel van de melk inleveren. Er kwam daardoor plaats vrij voor het houden van vleesvee.

Vredige Blondes

Giel Dieker: 'Door de dieren tweemaal daags vast te zetten bij het voeren, krijg je rust in het koppel' - bedrijfsreportage
De COT-stier Giel moet het Blondebedrijf van de familie Dieker met stip op de kaart zetten. Rust en sterkte staan in het curriculum van de stier geschreven.

Oer-Hollands maar uitdagend niet standaard

Via inteelt en inkruising met Belgisch witblauw streeft Rob Nieuwenhuis andere maatstaven na in het Verbeterd Roodbont - bedrijfsreportage
Volgens eigen inzichten gaat Rob Nieuwenhuis voor een ander true type in het Verbeterd Roodbontras. Inteelt en inkruisen schuwt hij daarbij niet.

Uit de schaduw van de groten

Fokbedrijf 'Van Moorsel' staat met eigen aanfok nu aan de top - bedrijfsreportage
Frans Van Der Biest heeft door miskopen jarenlang in de schaduw gelopen op keuringen.
right