Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

603-C Huisvesting, management en verzorging van dieren

Geen stier te bekennen

Albert Soede wil met gesekst sperma genetische vooruitgang verdubbelen - bedrijfsreportage
Zijn veestapel bevat alleen nog vrouwelijke dieren. Albert Soede gebruikt op zijn witblauwkoeien gesekst sperma.

Geen fokkers, maar vermeerderaars

Natuurbeheer bij Jan en Marjon Bouwers zorgt voor juiste karkasontwikkeling blondes - bedrijfsreportage
’Onze koeien lijken wel gemuteerd.’ Jan en Marjon Bouwers merken na jaren fokken dat hun zoogkoeien steeds beter en efficiënter met het sobere natuurland kunnen omgaan.

Op twee fronten

Géry Van Isacker combineert het fokken van luxevlees met topmelken - bedrijfsreportage
Het Henegouwse fokbedrijf ‘du Haut d’Arquennes’ is een topper zowel in het vleesveegebeuren als in het melkveegebeuren.

Succesvol vleesvee houden

Congres legt van riek tot vork zwakke plekken in de vleesveehouderij bloot, maar reikt tegelijkertijd ook handvatten aan om beter te presteren
Twee vleesveecongressen in Vlaanderen bieden een multidisciplinaire aanpak om via een brede bijscholing het uitbaten van een vleesveebedrijf succesvoller te maken.

Rust en ruimte in ‘koeientuin’

Dirco te Voortwis: ‘In de ogen van collega’s ben je al snel een linkse boer, die te dicht bij de groene burger staat’ - bedrijfsreportage
Als eerste vleesveehouder in Nederland nam Dirco te Voortwis onderdelen van het stalconcept 'koeientuin' over in zijn nieuwe stal. Met veertien linde- en plataanbomen bracht hij groen in de stal.

Witblauwen op een landgoed

Jan Tupker: 'We hebben een luxeproduct, dan moet je de klant ook luxe benaderen' - bedrijfsreportage
Dertig jaar geleden begon de familie Tupker met enkele vleeskoeien. En inmiddels telt het koppel 90 witblauwen en kopen duizend klanten jaarlijks het vlees van 35 tot 40 koeien.

Gedwee en vruchtbaar fokvee

Theo Lamers: 'Als een kalf zich niet laat scheren, moet het weg zonder pardon' - bedrijfsreportage
De gebroeders Lamers houden Blonde d’Aquitainefokvee in oude melkveestallingen. De focus ligt op harde groeiers, ontwikkeling, beenwerk en karakter.

Advisering nog maar weinig gangbaar

Ook bij het houden van vleesvee is een goede veterinaire begeleiding onmisbaar voor een optimale bedrijfsvoering
Goed presterende vleesveehouders streven in hun bedrijfsvoering naar optimale resultaten. De dierenarts kan via diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding helpen deze optimale resultaten te realiseren.

Zoogkoehouderij op reuzenschaal

Broers Guillaume kiezen bewust voor zoogkalveren - bedrijfsreportage
Om de arbeidsintensiteit op een behoorlijk niveau te houden, kozen François en Nicolas Guillaume in hun 710-koppige vleesveehouderij resoluut voor het zoogsysteem.
right