Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

603-C Huisvesting, management en verzorging van dieren

Perfectionisme in stieren mesten

Geen verschil in uiteindelijk financieel resultaat tussen Piemontese en Witblauw bij familie Den Hartog - bedrijfsreportage
De pasgeboren kalveren van Kees en Inge den Hartog in Wijk en Aalburg worden enkele weken tweemaal per dag individueel naar hun moeder gebracht om ze te laten drinken.

Groen en nuchter boerenverstand

Kurt Sannen: 'Rol van natuurbeheerder en landbouwer conflicteren niet in mij' - bedrijfsreportage
Natuurboerderij Het Bolhuis in het Belgische Molenstede is een voorbeeld van het succesvol samengaan van landbouw en natuurbeheer met behoud van biodiversiteit in het vee.

Uit liefde voor het blonderas

Jan Laurijssen: 'Met witblauwvee zou een bedrijf van deze omvang voor ons niet haalbaar zijn' - bedrijfsreportage
In tien jaar tijd onderging de vleesveehouderij van Jan Laurijssen en Emma Lenders uit Rijkevorsel twee grote veranderingen. Van witblauw schakelden ze over op het Franse ras blonde d'Aquitaine.

Simmentalers in Drentse natuur

Familie Leffers kruist Oostenrijkse zoogkoeien met een Belgisch-Witblauwstier - bedrijfsreportage
Met 180 Simmentalers beheren Gerard en Gerrie Leffers 230 hectare natuurgebied. Ze kruisen de koeien met een Belgisch-Witblauwstier. Alle kalveren mesten ze af.

Vet maakt de smaak

Agrarisch ondernemer van het jaar Giel Hermans benut resten uit suikermaïsteelt voor Herefords - bedrijfsreportage
Vleesveehouder Giel Hermans begeeft zich met de productie van Herefordvlees in een nichemarkt. Onlangs breidde de rasondernemer zijn bedrijf uit met een tweede bedrijf in Duitsland.

Tropisch rundvlees

Grootste Surinaamse vleesveebedrijf was voorheen plantage van cacao, suikerriet en citrus
De productie op het grootste vleesveebedrijf in Suriname steunt op inkruising van het lokale criolloras met het zeboeras.

Met zicht op begin en einde

Tom Blockeel: 'Een koe moet uit de slagerij gaan, zoals ze uit de stal is gegaan' - bedrijfsreportage
Slagerij Blockeel weet precies wat haar witblauwe vleeskoeien, en dus ook haar klanten, voor de kiezen krijgen.

Vruchtbaar vee

Vleesveefokker Leo Verwimp pakt vruchtbaarheid van de witblauwe veestapel op diverse fronten aan - bedrijfsreportage
Met het oog op uitbreiding van de 70-koppige vleesveestapel naar 175 stuks pakte Leo Verwimp uit Poppel de vruchtbaarheid stevig aan.

Op de limiet

De familie Schuppen flirt met 200 kalvingen en 600 dieren met de grens van het werkbare
Groeien betekent permanent aanpassen. Zowel in het management als op het vlak van de fokkerij.

Melkgift onder stimulans

Wel of geen oxytocine toedienen na de keizersnede om de melk te laten schieten? - in de praktijk is toedienen bijna standaard
De biestmelk laten schieten is de meest aangehaalde reden bij veehouders om oxytocine toe te dienen. Het gebruik is in de praktijk bijna standaard.
right