Sitemenu

woensdag 26 februari 2020
content-main

binnenlandse markten

Markt schreeuwt om ons vlees'

LTO roept in visietekst op tot samenvwerking in regionale ketens
Marktkansen samen benutten en positieve punten meer uitdragen, dat zijn de boodschappen uit de toekomstvisie van LTO vleesvee.

Markt- en kwaliteitsgericht

Vanaf 2014 worden vleesproducten prijszetter in plaats van prijsnemer
Als tussenschakel tussen de vleesproducenten en de retail is het voor de Federatie Belgisch Vlees (Febev) niet gemakkelijk om rekening te houden met alle verzuchtingen van zowel de ene als de andere p

Onderscheidend met biologisch rundvlees

Beter inspelen op de marktvraag en innoveren door kritisch te luisteren naar de maatschappij
Biologisch kan en moet doorontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Kritische beoordeling van het productiesysteem is dan noodzakelijk.

Complexe rundvleesmarkt

Joris Coenen: "Veehouders hebben weinig macht over vleesmarkt"
Jaarlijks presenteert de Gira Meat Club de resultaten van zijn wereldwijde studie over de marktvooruitzichten voor vlees op korte termijn.

Nieuws

VeePlus.nl is een nieuwe website waarop Nederlandse kopers en verkopers op een digitale wijze rundvee kunnen verhandelen.

right