Sitemenu

woensdag 22 januari 2020
content-main

gemeenschappelijk landbouwbeleid

Naar meer zelfredzaamheid

Vlaanderen maakt punt van gekoppelde premie - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar portretten
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaatst de Vlaamse vleesveesector in 2015 in een nieuw perspectief.

MTR niet duurzaam

Boerenbond-adviseur Eddy Leloup: "Vasthouden aan ketenkwaliteit"
Vanaf l januari gelden in 10 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, de nieuwe spelregels in het kader van het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid, ook Mid Term Review genoemd (Neder

Nieuws

De commissie Landbouw van het Europees Parlement stemde in met een rapport over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat is opgesteld door de Schotse liberaal George Lyon.

De financiële middelen voor het GLB na 2013 moeten gevrijwaard blijven
right