Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

landbouwkundig onderzoek

Praktijkonderzoek bioveehouderij verweesd

Strategisch Plan zette orde op zaken in het onderzoeksveld, maar on-farm-onderzoek veehouderij mist structurele financiering
Het jaar 2010 was cruciaal voor de vorming van de structuren die het bio-onderzoek in Vlaanderen in goede banen moeten leiden.

In voortrekkersrol

Bekkenbreedte meten een mogelijke aanzet tot natuurlijk kalven bij witblauw
Ethicus en hobbyfokker van dikbillen prof. Dirk Lips start een 3-jarig wetenschappelijk onderzoek om een antwoord te vinden op de vraag: kan een witblauwe koe nog natuurlijk kalven?

Evolutie vleesproductiekenmerken

Trendanalyse in Belgisch-witblauwras wijst op constante toename uitval
De genetische trends bij het fokwaarde-onderzoek van de witblauwe KI-stieren zijn in afzonderlijke figuren weergegeven, namelijk betreffende beenwerk, muilgebreken, secundaire kenmerken en zoötechnisc

Lopend onderzoek

Een school met een hart voor dikbillen
Een Belgische hogeschool is een aantal onderzoeksprojecten bij Belgische Witblauwen gestart, die het dierenwelzijnsaspect betreffen

Slechts zes procent slaagt

Hittestress oorzaak van verminderde spermakwaliteit bij witblauwe dekstieren
Uit een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde te Gent onder 70 jonge witblauwe dekstieren naar reproductiegeschiktheid (ORG) blijkt slechts 6 procent volledig te voldoen.
right