Sitemenu

woensdag 26 februari 2020
content-main

MAP 6, waterkwaliteit, Vlaanderen, 2019

Nieuws

De Vlaamse regering heeft de regeling goedgekeurd waarbij graangewassen na nitraatgevoelige hoofdteelten voldoen aan de verplichting van voldoende vanggewassen in de gebiedstypes 2 en 3.

Wintergranen ook in 2020 erkend als vanggewas (foto: Bayer)

Nieuws

In de winter van 2018-2019 werd op 38 procent van de meetpunten een overschrijding van de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter vastgesteld. Dat melden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van hun jongste mestrapporten.

Via de opeenvolgende mestactieplannen werd het beoogde maximum van 5 procent overschrijdingen bij de meetpunten nooit gehaald.
right