Sitemenu

zondag 19 januari 2020
content-main

plantenveredeling

Grasveredeling staat niet stil

Opbrengst van gras blijft hoofdzaak, ondanks nieuwe trends en innovaties - hoofdartikel Gras deel 2
De graszaadveredeling staat niet stil. Marktleider Barenbrug is alert op nieuwe technieken en trends.

Via veredeling ziekten aanpakken

Louis Vlaswinkel: "Mais testen we niet alleen op stengelrot of builenbrand, maar op alle ziekten"
Maisonderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten in België en Nederland geven aan waar bij hun de accenten liggen bij de bestrijding van builenbrand, stengelrot, kolfsteelrot, de stengelboorder

Elk weiland is uniek

Veredeling maakt andere rassen smakelijker en meer productief
De trend naar meer variatie in grassoorten in natuurgebieden en weilanden met een beperkt beheer zet door

Inpasbaarheid van granen

Aandacht voor structuurvoorziening en mineralenbalans bij vervoedering van granen noodzakelijk
In 't kort aandacht voor teeltkundige aspecten en de vervoedering van eigen granen aan vleesvee
right