Sitemenu

zondag 23 februari 2020
content-main

reiniging

Plotse massale sterfte op de weide als gevolg van botulisme-infectie

Uit de dierenartspraktijk
Bij twee dood aangetroffen hoogdrachtige koeien werd de dierenarts ingeschakeld. Uiteindelijk stierven er 10 van de 25 koeien. Op één kadaver werd, ondanks moeilijke diagnose, botulisme aangetroffen.

Stalhygiëne koesteren

Professor Richard Ducatelle: "Niet alleen de injectiespuit biedt oplossing"
Gewezen wordt op het belang van een goede stalhygiëne, waarbij het regelmatig geven van een goede stalreinigingsbeurt zowel goed is voor de diergezondheid alswel voor het economisch bedrijfsresultaat

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt per direct alle maatregelen ter voorkoming van een uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland in.

Nieuws

In de ingewanden, in de uitwerpselen en op de vacht van gezonde dieren kunnen verschillende mogelijk schadelijke organismen voorkomen. Deze organismen, zoals bijvoorbeeld E.

right