Sitemenu

woensdag 23 september 2020
content-main-left

Belangrijke bekkenmaten

Grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede? De Katholieke Hogeschool te St-Niklaas onderzoekt in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent de mogelijkheden van natuurlijk kalven bij Belgische witblauwen aan de hand van de bekkenmaten

Publicatiegegevens

Magazine: 
VeeteeltVlees
Publicatiejaar: 
2007
Jaargang: 
6
Editie: 
3
Paginanummer(s): 
30 - 32
right