Sitemenu

vrijdag 29 mei 2020
content-main

Artikelen

In het artikelenarchief kunt u zoeken naar artikelen die in Veeteelt en VeeteeltVlees hebben gestaan. In het artikelenarchief vindt u alle artikelen sinds de eerste uitgave van Veeteelt in 1984 en VeeteeltVlees in 2002. De artikelen van Veeteelt en VeeteeltVlees sinds 2003 respectievelijk 2004 kunt u full-text online nalezen.
Het artikelenarchief is in samenwerking met Bibliotheek Wageningen UR tot stand gekomen. De artikelen zijn afkomstig uit Artik+ voor Groen Kennisnet.

Titel Jaar Editie
Veerkracht van een versnipperde sector Belangen van vleesveebedrijven door variatie in bedrijfsomvang erg divers en soms zelfs tegenstrijdig - Kerstspecial veerkracht 2012 12
Griep met acute sterfte Sectie helpt een mogelijke oorzaak op te sporen - uit de dierenartspraktijk 2012 12
Adagium van Adjio Bevleesdheid en functionaliteit typeert nafok van gitzwarte Adajio de Bray - fokstierrapport 2012 12
Moderne middelen voor oud Afrikaans ras Zuid-afrikaanse vleesveehouder Jacques Steenkamp werkt aan ontwikkelen van nieuw vleesras 2012 12
Karkasindexen als verdieping van slachtgegevens Voor het eerst publiceren zowel Vlaams als Waals witblauwstamboek de karkasfokwaarden van stieren 2012 11
Vlaams stamboek voor Belgisch witblauw van start Noël van Leeuwe: 'De drempel voor stamboekdeelname moet lager worden' 2012 11
Serrestal met voederrobot Kristof Mouton bouwt nieuwe vorm van mesterij 2012 11
Dikbil zonder keizersnede Fokken op natuurlijke geboorten is mogelijk, maar stuit nog op weerstand 2012 11
Natuur gaat altijd voor Koeien horen thuis in historisch Drents cultuurlandschap - serie natuurbegrazing 2012 11
Hoog niveau in Mariënheem Jubilerend blonde d'Aquitainestamboek beloond met kwaliteit en animo 2012 11
right