Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
content-main

Booij, A.

'Zelf gefokt blijft toch het mooist'

Melk- en vleesveehouder Hans Vis zet in op grotere Belgische blauwen met behoud van bespiering
Koeien melken, veehandel, hooi- en stroverkoop, paardenpension én Belgische witblauwen. Hans Vis heeft verschillende takken op zijn bedrijf.

Boer is zijn positie kwijt"

Publicist Dick Veerman pleit voor verkorten keten tussen producent en consument en het oprichten van geïntegreerde coöperaties
Zo’n 35.000 unieke bezoekers krijgt hij elke maand op zijn elektronische krant foodlog.nl.

Landelijk fokkerijfeest

Federatie kan terugblikken op geslaagde Nationale Vleesvee Manifestatie
De Federatie Vleesveestamboeken kan terugkijken op een succesvolle vleesveemanifestatie.

Zoogkoe met papieren mestoverschot

LTO hoopt op een bedrijfsspecifieke excretie voor zoogkoeienbedrijven begin volgend jaar
Hoeveel mest produceert een sobere zoogkoe? Volgens de normen 76,4 kilo, oftewel 76 procent van de productie van melkkoeien.

Enter voorproefje NVM

Vier vleesrassen gekeurd en een aantal rassen in demonstratie
Op een regenachtige donderdag 23 juli 2009 hielden Blonde d’Aquitaine, Piemontese, Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont een keuring op de vleesveetentoonstelling in Enter.

Rol productschap verandert

Voorzitter Steven Lak benadrukt publiek én sectoraal karakter PVV
De nieuwe voorzitter van het PVV heet Steven Lak. Hij is geen "vleesman", wel een welbespraakte bruggenbouwer.

Veel en sterke Germinaltelgen

Nieuwelingen scoren op keuring te Oostburg
Met meer deelnemers kende de keuring te Oostburg meer concurrentie. Het vrouwelijk vee met Germinaltelgen voorop vertoonde veel kwaliteit, de stieren waren minder kwaliteitsvol

Geffen, klein maar fijn

Mister en miss toekomst uit stal Bart Hoogeveen
Met een kleine vijftig dieren en krappe bezetting in de rubrieken loopt de deelname aan de keuring in Geffen langzaamaan terug.

Arbiter in de hoofdrol

Hulshorst showt extra kwaliteit
De importen en hun nafok zorgden voor prima koeien en stieren op de regionale Belgisch-witblauwkeuring in Hulshorst. Opnieuw waren het nakomelingen van Germinal die scoorden

Betere biest voor meer weerstand

Bedrijfsspecifieke biest verdient nog steeds voorrang op kunstbiest of serumtherapie
Kalveren met een hoge weerstand hebben minder last van diarree en luchtwegproblemen. Maar hoe krijgen ze zo'n goede immuniteit?
right