Economie

Dertien procent minder omzet voor Agrifirm

Het ledenbedrijf in Nederland draaide volgens Agrifirm naar omstandigheden wel goed
Het ledenbedrijf in Nederland draaide volgens Agrifirm naar omstandigheden wel goed

De omzet van Agrifirm daalde afgelopen jaar met 13 procent naar 2,4 miljard euro. Daarmee heeft de coöperatie over 2023 een nettoverlies van 3,6 miljoen euro. 

Dat blijkt uit de door Agrifirm gepubliceerde jaarcijfers. 

Uitdagingen in buitenlandse markten

De daling wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van het verkochte voer, waaronder mengvoeders, co-producten, premixen en concentraten. Vorig jaar zakte de voerafzet met 9 procent naar 4,5 miljoen ton. Vooral in Europese markten, maar ook in China liep de voerafzet hard terug.

Nederlands ledenbedrijf draait goed

De coöperatie laat weten dat het ledenbedrijf in Nederland naar omstandigheden, zoals de stikstofproblematiek, energiecrises en fluctuerende grondstofprijzen, goed draait. Agrifirm keert daarom een ledenkorting van 7,3 miljoen euro uit aan haar leden. Dat is een flinke daling ten opzichte van eerdere jaren. In de periode 2018-2022 lag dit op gemiddeld 22,1 miljoen euro. Door de achterblijvende resultaten wordt er geen nabetaling over 2023 uitgekeerd. 

Op ingeslagen wegen doorgaan

Ondanks de achtergebleven bedrijfsresultaten meldt CEO van Agrifirm Dick Hordijk in het jaarverslag dat de coöperatie op de ingeslagen wegen doorgaat en uitdagingen gaat aanpakken en wil overwinnen. ‘In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet om ons aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en onze bijdrage aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties te vergroten. We hebben ons gericht op het behoud van onze marktpositie, het verbeteren van onze interne efficiëntie en het stimuleren van duurzame innovatie’, schrijft hij.