Economie

Franse rundvleesproductie neemt af

Charolais Frankrijk
Het aandeel van onder meer charolais daalt in de Franse veestapel

Het Franse Institut de l’Élevage (Idele) verwacht dat de Franse rundvleesproductie in 2023 voor het derde opeenvolgende jaar zal dalen. De inkrimping van het aantal melk- en zoogkoeien in Frankrijk ligt aan de grondslag hiervan.

Na een daling van bijna 5 procent in 2022 zou de nettoproductie van Frans rundvlees in 2023 opnieuw dalen tot 1,337 miljoen ton karkasequivalent, goed voor een daling van 1,6 procent ten opzichte van 2022. De grootste daling ligt bij de productie van kalfsvlees (–2,5%), gevolgd door vrouwelijk vee (–1,7%).

Lager karkasgewicht

De scherpe daling in 2022 (3,7% ten opzichte van 2021) van slachtingen van vrouwelijk vee zal volgens het Franse Idele doorzetten in 2023 met 1,7 procent. Daarbij is de verwachting dat het aantal geslachte zoogkoeien op niveau blijft.

De daling in productie zal vooral te wijten zijn aan een daling van het aantal aangeboden melkkoeien en aan een daling van het karkasgewicht (–0,7%). Dit laatste komt doordat het aandeel zware rassen in de veestapel (blonde d’Aquitaine, charolais, rouge des près) afneemt, aldus Idele. Ook stelt ze dat het goed afmesten van koeien flink duurder is geworden en dat het prijsverschil tussen de bevleesdheden nauwelijks een stimulans voor fokkers is.

Het aantal melkkoeien zal in 2023 verder dalen als gevolg van de lopende herstructurering, maar in een iets trager tempo (–2,0%) dan in 2022 (–2,3% ). De aantrekkelijke melkprijs is hiervoor de reden.

kalveren
De productie van kalvervlees neemt ook in Frankrijk af

Steeds minder vleeskalveren

Na een zeer sterke daling in 2022 (–7,4% tegenover 2021) zou de productie van vleeskalveren in 2023 verder structureel dalen (–2,4% tegenover 2021). De zeer sterke stijging van de voedsel- en energiekosten drukt op de uitgaven van de bedrijven. Die kosten worden door zowel de landbouwers als de integratoren gedragen.

Deze situatie heeft geleid tot een drastische vermindering van het aantal vleeskalveren dat het bedrijf verlaat. In 2023 zal de daling minder groot zijn, maar aanzienlijk blijven (–2,5% tegenover 2022).

Verhoging van de invoer bij gelijk verbruik

In 2023 zou de rundvleesconsumptie nagenoeg stabiel kunnen zijn. Idele voorspelt een beperkte afname van een halve procent. Gezien de dalende productie en uitvoer zal dit gecompenseerd worden door een toename van de invoer.