Economie

Iets meer melkkoeien en iets minder zoogkoeien in Vlaanderen

Het aantal Vlaamse melkkoeien nam in 2021 nog toe met bijna 2000 stuks
Het aantal Vlaamse melkkoeien nam in 2021 nog toe met bijna 2000 stuks

De Vlaamse melkveestapel is in het jaar 2021 nog licht gegroeid, tegelijkertijd nam het aantal zoogkoeien nog iets verder af.

Dit blijkt uit de definitieve landbouwcijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau.

Half procent meer melkkoeien

In 2021 liepen er in Vlaanderen 1,26 miljoen runderen, bijna een procent minder dan in 2020. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een vermindering van het aantal zoogkoeien: van ruim 149.000 in 2020 naar bijna 147.000 in 2021. Ook het aantal stuks jongvee tussen 1 en 2 jaar oud daalde: van ruim 190.000 naar circa 179.000. Het betreft hier zowel jongvee ten behoeve van de melkveehouderij als jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Het aantal kalveren jonger dan een jaar bleef stabiel op ruim 203.000 . Het aantal melkkoeien steeg nog met circa 2000 stuks naar 345.500 dieren.

Tien procent meer voederbieten

In de arealen voedergewassen deden zich afgelopen jaar geen grote verschuivingen voor. De oppervlakten blijvend grasland en voedermais bleven stabiel op respectievelijk 164.000 en 125.000 hectare. Het areaal tijdelijk grasland nam toe met 1700 hectare tot bijna 59.000 hectare. Het areaal voederbieten steeg met circa tien procent naar ruim 4000 hectare.