Economie

Investeren in anti-hittestressmaatregelen levert tientjes winst per koe op

ventilor
Een combinatie van extra luchtverplaatsing en koeling via water blijkt het meest effectief te zijn in het verminderen van hittestress en scoort ook economisch sterk

Investeren in maatregelen om hittestress te beperken kan directe winst opleveren. Voor melkveehouders kan dit zelfs oplopen tot wel 35 euro per koe per jaar.

Deze conclusie trekken onderzoekers van het Vlaamse ILVO Rundveeloket op basis van de uitkomsten van het onderzoeksproject Eerste Hulp bij Hittestress koe (EHBHkoe).

Diverse systemen vergeleken

De onderzoekers volgden vorige zomer een aantal bedrijven die geïnvesteerd hadden in verschillende technieken om hittestress te beperken, zoals ventilatoren, ventilatoren in combinatie met verneveling, ventilatoren in combinatie met een sproeier op het dak en verschillende soakingsystemen waarbij de koeien een verfrissende douche krijgen. De resultaten werden vergeleken met die van bedrijven waar geen maatregelen werden genomen. In alle stallen werd het aantal dagen met hittestress geregistreerd. De mate van hittestress werd bepaald op basis van de zogenaamde comprehensive climate index (CCI), een index waarin naast temperatuur ook luchtvochtigheid, zonnestraling en luchtsnelheid worden meegenomen.

Tot 60 minder hittestressdagen

In stallen waarin geen maatregelen werden genomen werden circa 80 dagen met hittestress geregistreerd, waarvan 10 dagen met matige hittestress. In de stallen waarin wel maatregelen waren genomen was dit aanzienlijk minder. Zo werden in stallen met ventilatoren nog maar 40 dagen met hittestress geregistreerd en in stallen waarin het gebruik van ventilatoren was gecombineerd met een systeem van verneveling was dat zelfs minder dan 20. Een systeem met uitsluitend ‘soaking’ leek iets minder effectief, maar hierbij merken de onderzoekers op dat ze alleen de klimaatparameters in de stal registreerden. Soaking werkt direct verkoelend op de koe en minder op het klimaat in de stal.

Economische berekend voor melkvee

Voor een economische doorrekening werd voor melkvee het effect van maatregelen vergeleken met de situatie waarin geen maatregelen waren genomen. De onderzoekers maakten hierbij gebruik van een wetenschappelijk model. 

Uit de berekeningen blijkt dat alle maatregelen economisch rendabel zijn. Afhankelijk van het gekozen systeem en of wel of niet gebruik gemaakt kon worden van eigen zonnepanelen en VLIF-subsidie, varieerde de winst van circa 10 tot wel 35 euro per koe per jaar. De combinatie van extra luchtverplaatsing en koeling via water blijkt het meest effectief te zijn in het verminderen van hittestress en scoort ook economisch sterk.

Andere voordelen van het beperken van hittestress, zoals een betere vruchtbaarheid en minder klauwproblemen, werden in het onderzoek niet meegenomen.