Economie

KDW niet langer centraal in stikstofplannen

Er komt eerder geld vrij voor innovaties en goede landbouwpraktijk om stikstof te reduceren
Er komt eerder geld vrij voor innovaties en goede landbouwpraktijk om stikstof te reduceren

De Kritische Depositie Waarde (KDW) is niet langer leidend in de stikstofplannen van het kabinet.

Dat stelt het CDA Agro Netwerk na het lezen de Kamerbrief van minister Van der Wal van afgelopen vrijdag.

Cryptisch omschreven

‘Voor het eerst is door het kabinet opgeschreven dat de KDW naar de achtergrond verdwijnt. Politiek gezien is de KDW als uitgangspunt van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op de helling gezet om herboren te worden ingezet als indicator: niets meer, niets minder. Deze aanpassing is overigens wel cryptisch omschreven’, zo schrijft het CDA Agro Netwerk, een netwerk van 500 CDA-leden met een agrarische achtergrond.

NNN is geen Natura2000-gebied

Positief is het CDA Agro Netwerk ook over de melding dat Natuur Netwerk Nederland (NNN) niet langer in de stikstofplannen worden behandeld als Natura2000-gebieden. Ook het beschikbaar stellen van geld voor het versnellen van het legaliseren van de PAS-melders, alsook de 504 miljoen euro die provincies kunnen inzetten voor onder meer innovaties en belonen van goede landbouwpraktijk wordt als winst gezien.

Geen warme brief

Het CDA Agro Netwerk noemt het wel een gemiste kans dat de brief wollig is opgeschreven en je echt goed moet lezen om te lezen wat er staat. ‘De cryptische woorden in deze brief stralen niet de warmte uit die wij graag hadden gezien en dat is zonde. Er is dringend behoefte aan herstel van vertrouwen in de polder.’

Kritiek op NAJK persbericht

Ook het NAJK heeft aan de Kamerbrief een positief gevoel overgehouden. ‘Voor het eerst spreekt dit kabinet zich uit over het aanpassen van de huidige focus op de KDW. Er moeten nog veel stappen worden gezet, maar dit is een goede start”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Meijer schrijft daags na het uitbrengen van het persbericht dat hij kritisch is benaderd door leden over zijn uitspraak. Dat het NAJK ziet dat de overheid beweegt en dat het daar positief over is, werd hem niet in dank afgenomen.

LTO wil niet om tafel

LTO Nederland uit zich in een korte verklaring nog steeds kritisch over de brief en start de reactie dat het onder de huidige omstandigheden nog geen aanknopingspunten ziet om met bemiddelaar Remkes om tafel te gaan.