Economie

LTO en NAJK vragen uitstel voor Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave blijft steeds vastlopen, het systeem werkt langzaam en de telefonische wachttijden bij RVO zijn erg lang
De Gecombineerde opgave blijft steeds vastlopen, het systeem werkt langzaam en de telefonische wachttijden bij het RVO zijn erg lang

LTO en het NAJK doen een beroep om het ministerie om de datum voor het indienen van de Gecombineerde opgave met minimaal een maand uit te stellen. Het systeem schiet tekort en er zijn veel onduidelijkheden waar melkveehouders de dupe van kunnen worden.

Al langere tijd komen er bij LTO en het NAJK zorgwekkende signalen binnen over het slecht functionerende ict-systeem van de overheid, melden de twee organisaties. Ze doen daarom een dringend beroep op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de deadline van 15 mei uit te stellen naar 15 juni. Ze stellen daarbij de randvoorwaarde dat een tijdige uitbetaling van de GLB-gelden hierdoor niet in gevaar mag komen.

Vastlopend systeem en veel onduidelijkheid

De Gecombineerde opgave blijft steeds vastlopen, het systeem werkt langzaam en als gevolg van lange telefonische wachttijden is het bijna onhaalbaar om contact met medewerkers van RVO te krijgen. Bovendien bestaat er onder melkveehouders nog steeds veel onduidelijkheid over de bufferstroken in relatie tot het mestbeleid, GLB-NSP en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB), waardoor het praktisch onhaalbaar is om de Gecombineerde opgave zelfstandig in te vullen. Hierdoor moeten er extra advieskosten worden gemaakt.

Coulance zou redelijk zijn

LTO en NAJK sloegen al eerder alarm bij het ministerie van LNV en RVO. Zo verzamelden ze vragen en knelpunten van hun leden en deelden die met de overheid. Dit bleek echter nog geen zoden aan de dijk te zetten. Daarom roepen de twee organisaties hun leden op om mankementen, knelpunten en klachten schriftelijk te melden bij RVO. ‘Klaarblijkelijk is de chaos en urgentie nog niet ingedaald bij de overheid, terwijl de deadline van 15 mei steeds dichterbij komt’, schrijven ze in een persbericht.

Via deze weg willen de organisaties de overheid verantwoordelijk stellen. ‘Gevolgen van eventuele fouten door deze chaos mogen niet toegerekend kunnen worden aan boeren. Een marge van coulance op het opgegeven oppervlak en daarbinnen naderhand kunnen corrigeren zonder dat daar boetes overheen komen, zou dan ook gegrond zijn’, schrijven zij. De partijen raden hun leden aan om zelf niet te kort op de grens te gaan zitten, bijvoorbeeld als het gaat om de tachtig procent graslandeis voor de derogatie.

De wil is er, maar het duurt te lang

Het NAJK merkt dat RVO wel wil kijken naar mogelijkheden om de knelpunten op te lossen. ‘Ook zij zijn geconfronteerd met een kort tijdsbestek, waarin onder politieke druk het systeem moest worden aangepast. Daar hadden zij niet de capaciteit voor’,  stelt Peter Meedendorp, portefeuillehouder internationaal bij NAJK. Helaas zien de organisaties in de praktijk nog onvoldoende snelheid in het verbetere. Ze roepen daarom het ministerie van LNV op om voor meer ict-capaciteit en kortere telefonische wachttijden bij RVO te zorgen. ‘Als de deadline met minimaal een maand wordt uitgesteld, geeft dat bovendien lucht aan boeren en adviseurs om op een verantwoordelijke manier hun opgave te doen’, aldus de organisaties.