Economie

Maatregelen op komst vanwege uitzonderlijke lage waterstanden

Het neerslagtekort per 2 augustus 2022 (bron KNMI)
Het neerslagtekort per 2 augustus 2022 (bron KNMI)

Het neerslagtekort blijft in Nederland oplopen en vooral de lage waterstanden zorgen er voor dat er een ‘uitzonderlijke situatie’ aan het ontstaan is.

Het ministerie van Infrastructuur heeft daarom vandaag aangekondigd dat er mogelijk nieuwe maatregelen gaan volgen om het beschikbare water  te verdelen.

Waterverdeling

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) te beleggen.

Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW). Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden.

Uitblijven regenval stroomgebied Rijn en Maas

De zorgen zijn het grootst omdat de toevoer van water via de grote rivieren stagneert. Regenval in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn blijft uit waardoor er minder water bij de grens met Nederland binnenstroomt. Gisteren stroomde er bij Lobith 861 kubieke meter water per seconde Nederland binnen, waar 1100 kuub eigenlijk de minimale waarde zou moeten zijn. Wanneer regen uitblijft komende weken, kan dit volume dalen tot 750 kubieke meter per half augustus.

Waterpeil IJsselmeer hoog gehouden

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.

Geen maatregelen in België

In België komen voorlopig nog geen maatregelen, zo heeft deze week de adviesgroep van droogtecommissie beslist. Het is er wel erg droog, maar er zijn tijdig maatregelen getroffen er voldoende drinkwatervoorraden zijn. Ook stelt droogtecommissie dat het piekgebruik van water lager ligt dan in voorgaande zomers. De economische recessie, alsook het gegeven dat er veel mensen op vakantie zijn zorgen ervoor dat er zuinig omgegaan wordt met water.