Economie

Naleven klimaatafspraken kan stikstofdoel landbouw verlagen

Meer opwekking van energie van natuurlijke bronnen is een onderdeel van de klimaatafspraken
Meer opwekking van energie van natuurlijke bronnen is een onderdeel van de klimaatafspraken

De landbouwsector hoeft veel minder stikstofreductie te realiseren als Nederland de klimaatafspraken nakomt.

Dat schrijft het NRC Handelsblad vandaag op basis van nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën.

Tot de helft minder stikstof

Als Nederland al zijn klimaatafspraken nakomt, zorgt dat voor een bonus aan stikstofwinst waardoor de landbouw een kwart tot de helft minder stikstof hoeft terug te brengen, zo zou uit de berekeningen op te maken zijn. De stikstofreductie uit het klimaatakkoord is afkomstig van meer electrische auto’s, het sluiten van kolencentrales en het verminderen van uitstoot door fabrieken. In de plannen die het kabinet in juni presenteerde om de stikstofcrisis aan te pakken is geen rekening gehouden met deze reductie.

Theoretisch model, geen beleidsadvies

Bij navraag van NRC stelt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw dat ze niet bekend is met de inhoud van de studie. En het ministerie van Financiën spreekt van een theoretisch model dat geen beleidsadvies of standpunt is.

Het voorpaginabericht heeft al tot Kamervragen geleid waarin gevraagd wordt om opheldering.