Economie

Oplopende rente zet rem op grondprijsontwikkeling

De kortlopende rente is op dit moment hoger dan de langlopende
De kortlopende rente is op dit moment hoger dan de langlopende rente

De rente op de kapitaalmarkt is op dit moment een stuk hoger dan in de afgelopen jaren en zal komend jaar met nog circa een procent stijgen.

Dit zet een rem op de ontwikkeling van grondprijzen, maar houdt de grondstofprijzen op een hoog niveau, voorspelt adviesbureau Liba.

Variabel lenen duurder dan langlopend

De rente is in het afgelopen jaar stevig opgelopen. Daarbij doet zich nu de weinig voorkomende situatie voor dat de rente op variabele leningen hoger is dan de rente op langlopende leningen, De rente voor een jaar vast staat nu op ongeveer 4,8 procent, terwijl die voor tien jaar vast op circa 4,3 procent uitkomt.

Naar circa 5 procent

De verwachting is dat de leenrente geleidelijk zal oplopen naar ongeveer 5 procent. ‘Dit is een renteniveau dat we al lang niet meer kennen, maar in historisch perspectief is dit nog steeds relatief laag’, geeft Liba aan. ‘Bovendien blijft de hoogte van de rente onder die van de inflatie die voor dit jaar voorspeld wordt op 5,3 procent. De rente om te lenen zal pas structureel gaan dalen als de inflatie daalt naar de doelstelling van de centrale banken van 2 procent’, verwacht het adviesbureau.

Rente niet terugverdiend met teelt

Een hogere rente zet volgens Liba een rem op de ontwikkeling van de grondprijs. ‘In België beredeneerden we altijd dat de betaalde rente over de aankoop van grond moet kunnen worden terugverdiend met het saldo van de teelt’, schrijven de adviseurs. ‘Dat lukt bij een grondprijs van 50.000 euro per hectare en een rente van 1,5 procent per jaar. Maar als de rente oploopt naar 4 procent moet over 50.000 euro jaar 2000 euro rente worden betaald. Dat is met de meeste teelten niet meer terug te verdienen en maakt het voor landbouwers lastiger om grondtransacties te verantwoorden.’

Grondstoffen blijven duur

Deze ontwikkeling zet een rem op de grondprijzen en zorgt mogelijk zelfs voor een correctie van de prijzen voor grond waarop geen akkerbouw mogelijk is, aldus Liba. Het adviesbureau verwacht dat als gevolg van de hoge rente en inflatie grondstoffen juist duur zullen blijven. Het aanleggen van extra voorraden kan voor kapitaalkrachtige partijen een aantrekkelijk belegging zijn.

Banken terughoudend met krediet

De situatie op de kapitaalmarkt maakt banken volgens Liba ook terughoudender bij het verlenen van bedrijfskredieten. ‘Ze kunnen hun overschot aan spaargelden momenteel makkelijk en risicoloos beleggen bij centrale banken of overheden tegen een rente van 2,5 tot 3 procent. En deze rente gaat de komende maanden naar verwachting nog stijgen met circa 1 procent’, schrijft het adviesbureau. ‘Zeker voor bedrijfskredieten met risico’s gaan commerciële banken meer eigen vermogen en uitgebreide waarborgen vragen’, verwacht Liba.