Economie

Sterkste stijging voor U-karkassen

Karkas rundvee
De prijzen voor S-karkassen stegen vorig jaar minder sterk dan deze met een lagere kwalificatie

Elke maand publiceert VeeteeltVlees een overzicht van verschillende veeprijzen. Het voorbije jaar is daar een sterke stijging waar te nemen van het jaargemiddelde en dit voor de meeste genoteerde prijzen. De stijging was  het hoogst bij de U-koeien.

De sterkste stijging is op te merken bij de koeien met karkaskwalificatie U2. De gemiddelde prijs voor 2022 lag daarbij maar liefst 148 euro hoger dan in 2021. De prijs voor deze karkassen steeg van 354,96 euro per 100 kilo koud karkasgewicht naar een gemiddelde prijs van 503 euro. De prijstoename is ook te noteren bij de hoger gekwalificeerde karkassen, maar beperkter. Bij de E-koeien kwam er 95 euro bij tot een gemiddelde prijs van 588,38 euro per 00 kilo koud karkasgewicht. En bij de S-koeien was dit 79 euro tot een gemiddelde prijs van 612,87 euro. De prijspiek in deze en de E-klasse lag rond week 26 van 2022, die in de U-klasse lag wat eerder op het jaar, bij het begin van de zomer.

Stijging stieren beperkter

Een zelfde trend is op te merken bij de stieren, weliswaar beperkter. Zo steeg de gemiddelde prijs voor de S-stieren van 552,03 euro per 100 kg koud karkas naar 604,85 euro, of een stijging van iets meer dan 52 euro. Hoger was de prijstoename voor de E-stieren, hier kwam er op de gemiddelde prijs 65 euro bij. Bij de U-stieren was dit maar liefst 128 euro. 
Waar in 2021 het gemiddelde verschil tussen een E en een S-stier nog circa 170 euro was, verkleinde dit tot een verschil van 94 euro in 2022. 
De prijspiek lag ook wat later op het jaar dan bij de koeien, met name rond week 44. 

karkas kalveren gebruikskrusingen
Bij kalveren was de prijsstijging minder sterk

Prijs kalveren licht gestegen

Bij de jongste groep dieren, de kalveren, is er een beperkte toename in de prijs. Die stijging was gemiddelde 20 euro bij de melkveekalveren. Daar lag de gemiddelde prijs in 2022 op 124,4 euro.
Bij de vleeskalveren mannelijk lag de gemiddelde prijs in 2022 op 832,6 euro per kalf, net 10 euro meer dan een jaar geleden.