Economie

Wereldwijd 807 miljard euro steun aan landbouwsector

Volgens de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO), is in de periode 2019-2021 807 miljard euro aan steun uitgekeerd aan de landbouwsectoren van 54 landen. 

Dit is een stijging van 13 procent ten opzichte van de periode 2018-2020. Van de 54 landen zijn 38 lid van de OESO, in deze landen bedroeg de gemiddelde steun 342 miljard euro per jaar in de periode 2019-2021. 

Europa en VS veel steun

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn samen goed voor twee derde van de 342 miljard euro van OESO. De stijging in steun komt onder andere door de coronapandemie, maar ook door marktprijssteun in verband met het herstel van de veestapels na de Afrikaanse varkenspest. 

De landbouwsteun komt terecht bij zowel consumenten als producten, maar het grootste deel gat naar individuele producenten. Met 17 procent van de bruto-omzet komt de steun daar uit op 603 miljard euro.

Dalende steun voor verduurzaming

Volgens OESO is slechts een klein deel gericht op verduurzaming. Het aandeel van betalingen voor innovatie, bioveiligheid en infrastructuur is in de periode 2019-2021 gedaald tot 13 procent. OESO vindt dit geen goed signaal. De organisatie is van mening dat een aanzienlijke stimulans nodig is voor duurzame productiviteitsgroei om landbouwemissies op koers te houden met de doelstellingen die zij gesteld.