Fokkerij

Aantal ingeschreven vleesveekalveren stabiel in Wallonië

Vorig jaar werden in Wallonië 37.531 kalveren van het Belgisch-witblauwras ingeschreven, een lichte stijging van 1,1%
Vorig jaar werden in Wallonië 37.531 kalveren van het Belgisch-witblauwras ingeschreven, een lichte stijging van 1,1%

De cijfers in het jaarverslag 2020-2021 van fokkerijorganisatie Elevéo tonen een stabilisatie van het aantal ingeschreven witblauwkalveren, het aantal ingeschreven blonde d’Aquitainekalveren steeg met 4,8%, maar het aantal stamboekopnames bij dit laatste ras daalde.

Waalse veehouders schreven tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 in totaal 41.792 kalveren in bij Elevéo. Daarvan waren er 37.531 van het Belgisch-witblauwras, een lichte stijging van 1,1% tegenover een jaar eerder. Limousin was het tweede grootste ras met 2050 kalveren (–1,6%), nummer drie was blonde d’Aquitaine met 1044 ingeschreven kalveren.

De populairste stier in het voorbije boekjaar was Darko de Centfontaine (3,23% van de ingeschreven kalveren), gevolgd door Courtois de la Hesbaye (2,48%) en Digital d’Embise (2,45%).

Stijging stamboekopnames

Het jaarverslag maakt ook melding van het aantal dieren dat in stamboek is opgenomen (gekeurd). Ten opzichte van het vorige boekjaar groeit het aantal stamboekopnames voor Belgisch witblauw met 2,7% tot 20.571 opnames. Het aantal stamboekopnames van limousin groeit met maar liefst 39% tot 1315 dieren. Het aantal blondes opgenomen in het stamboek bedroeg 473. Ter vergelijking, Wallonië telde in 2020 circa 6000 bedrijven met in totaal 233.903 zoogkoeien.

Minder stieren in opfokstation

Ook het opfokstation van Ciney valt onder werking van Elevéo. Het aantal intredende stieren kende in 2021 een flinke terugval, onder meer door een vernieuwd programma met mycoplasma. 182 stierkalveren kwamen binnen, 102 werden er in dat boekjaar te koop aangeboden op de veiling, waarvan 71 stieren werden verkocht.