Fokkerij

GLB biedt in 2023 subsidie voor zeldzame Nederlandse runderrassen

Het Brandrode rund is één van de runderrassen die in aanmerking komt voor een subsidie uit het Europese GLB.
Het brandrode rund is één van de runderrassen die in aanmerking komt voor een subsidie uit het Europese GLB.

Houders van Nederlandse zeldzame huisdierrassen kunnen in 2023 subsidie ontvangen in het kader van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De runderrassen die voor subsidie in aanmerking komen zijn: brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, lakenvelder en verbeterd roodbont. Ook voor diverse schapen- en geitenrassen kan subsidie worden aangevraagd.

Voor actieve landbouwers

De subsidie is bedoeld voor actieve landbouwers met dieren die door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) als zeldzaam zijn gelabeld in het I&R-systeem. De bijdrage is maximaal 200 euro per gve tot een maximum van 100 gve per bedrijf. Het subsidiebedrag per dier wordt lager als het aantal aanvragen het totale budget overschrijdt. RVO berekent het aantal gve waarvoor een veehouder subsidie krijgt door in het I&R-systeem op vier peildata (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober  2023) het aantal dieren te tellen en hieruit een gemiddelde veebezetting te berekenen.

Gelabeld in I&R-systeem

Aanmelden voor de subsidie voor zeldzame huisdierrassen kan via de gecombineerde opgave. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de dieren door de stichting zeldzame huisdierrassen in het I&R-systeem gelabeld zijn.

Meer informatie over deze regeling is het vinden op de site van RVO.