Fokkerij

Jackpot springt vooruit in fokwaardepublicatie blondes

Empire - blonde
Met 84 nakomelingen is Empire een van de stieren met de hoogste betrouwbaarheid

In de nieuwe fokwaardepublicatie van Coöperatie CRV voor blonde d’Aquitainefokstieren is Herfe een opvallende nieuwkomer, Jackpot is dan weer een sterke stijger.

Een van de nieuwere stieren in de kop van de publicatielijst is Jackpot van de Boerlanderij. Deze zoon van Dizier du Moulin steeg dit jaar door naar een fokwaarde van 108 voor algemeen voorkomen.

Met fokwaarde 109 voor algemeen voorkomen, fokwaarde 111 voor rastype en fokwaarde 110 voor bespiering blijft Fromant (v. Domy) in de top staan. Ook Dizier du Moulin (v.Tilbury) staat daar met fokwaarde 109 voor algemeen voorkomen en fokwaarde 107 voor ontwikkeling. De stier met de hoogst betrouwbare fokwaarden (84% en 84 nakomelingen) is Arlequinzoon Empire. Hij kreeg ook fokwaarde 108 voor algemeen voorkomen.

Nog een nieuwkoper is Horfe, een zoon van Eté. Zijn eerste 15 nakomelingen zorgen voor een fokwaarde 107 voor algemeen voorkomen.

Een keer per jaar nieuwe fokwaarden

Elk jaar publiceert Coöperatie CRV nieuwe exterieurfokwaarden voor blondestieren ingeschreven in het Nederlandse stamboek. De waarnemingen van de stamboekinspecteur vormen de basis van deze fokwaarden.

De fokwaarden zijn hier te raadplegen.