Fokkerij

Krimp in Waals stamboekvee

Limousin wallonie
In Wallonie werden in 2023 3607 limousins opgenomen in het stamboek

De Waalse vleesveestamboeken kenden in 2023 over alle rassen heen een krimp van twee procent in het aantal opgenomen dieren en een daling van een procent in het aantal aangesloten bedrijven. Dat blijkt uit het jaarverslag van fokkerijorganisatie Eléveo.

In totaal zijn er in 2023 in Wallonië 54.591 dieren ingeschreven in een van de vleesveestamboeken. Het gaat daarbij om 1.141 bedrijven.  Daarvan zijn er 905 bedrijven met witblauwstamboekvee, dat is een daling van twee procent. Ook het aantal dieren, 48.812 stuks, is gedaald met een procent in 2023. Het ras blijft dus veruit het grootste vleesras in Wallonië. 

Op nummer twee volgt Limousin op ruime afstand, met 128 bedrijven (+1%) en 3.607 dieren. Dit laatste cijfer is evenwel een daling van zeven procent. Ook bij blonde d’aquitaine daalt het aantal opgenomen stamboekdieren, tot 1.325 stuks of een daling van 22 procent.  De andere rassen zijn Charolais en Angus, respectievelijk goed voor 537 en 310 opgenomen dieren en 24 en 22 bedrijven.
Dezelfde trends zien we bij het aantal aangemelde kalveren van de vleesrassen. ook hier is Belgisch witblauw met 34.927 ingeschreven kalveren veruit het grootste, maar daalt dit aantal ook dit jaar met drie procent.