Fokkerij

Kruisingen met angus populairder dan ooit in Groot-Brittannië

In tien jaar tijd is de populariteit van aberdeen angus voor zowel melk- als vleesvee flink toegenomen
In tien jaar tijd is de populariteit van aberdeen angus voor zowel melk- als vleesvee flink toegenomen

In vijf jaar tijd nam het aantal runderen in Groot-Brittannië af met vijf procent, blijkt uit cijfers van de British Cattle Movement Service. Er zijn nu 7,75 miljoen runderen. Het grootste deel (19 procent) van de runderen is nog altijd geregistreerd als holstein, maar dit aandeel is de afgelopen jaren wel gedaald.

Over de gehele populatie is holstein het grootste ras en zoals te verwachten is ook bij de melkveepopulatie holstein het grootste ras. In totaal is 24 procent van de in 2022 geboren melkkoeien holstein. Dat is een ander getal dan tien jaar geleden. Toen was nog 39 procent van de nieuw geregistreerde vrouwelijke dieren holstein.

Aandeel angus ruim verdubbeld

De daling van holstein is enerzijds te verklaren door de groei van anguskruisingen, maar ook door de kruisingen met british blue. In 2022 was 18 procent van de nieuw aangemelde dieren een kruising met aberdeen angus. In 2012 was dit aandeel nog 7%. Daarmee halen de anguskruisingen ook de kruisingen met british blue in. Deze waren in 2012 goed voor zo’n 8 procent en groeiden in 2022 naar 17 procent van alle melkveeregistraties.

Kruisingen met hereford bleven op ongeveer 5 procent steken, terwijl het aantal limousin- en simmentalkruisingen daalde. Al met al nam het aantal kruisingen met vleesrassen toe in 2022 ten opzichte van 2012.

Limousins grootste vleesras

Bij vleesrassen waren in 2022 de meeste inschrijvingen van limousins. Met 23 procent is dit nog het grootste ras, maar een decennium geleden lag dit aandeel nog op 28 procent. Ook bij de vleesveestapel boekt angus terrein, daar stegen de inschrijvingen van 10 procent in 2012 naar 15 procent in 2022. Hereford en shorthorn bleven stabiel, terwijl rassen als charolais en blonde d’Aquitaine afnamen in populariteit.