Fokkerij

Ledenraad Coöperatie CRV benoemt nieuwe hoofdbestuurders

Het hoofdbestuur van Coöperatie CRV kent vanaf vandaag drie nieuwe gezichten
Het hoofdbestuur van Coöperatie CRV kent vanaf vandaag drie nieuwe gezichten

De ledenraad van Coöperatie CRV heeft unaniem ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van drie nieuwe hoofdbestuurders.

Vanaf vandaag treden Wanda Verdonck uit Lille en Tineke Vermeulen-Rehorst uit Berkenwoude toe tot het hoofdbestuur van de coöperatie. Zij vervangen Sjoerd Schaap uit Tirns en Fons Kersten uit Sevenum. Met deze benoeming treden de nieuwe bestuurders ook toe tot de raad van commissarissen van CRV Holding BV.

In de ledenraadsvergadering is ook besloten dat Jochem van der Starre uit Slootdorp per maart 2023 benoemd zal worden tot hoofdbestuurslid en commissaris ter vervanging van de dan aftredende Kurt Faes uit Meer. Jochem draait per direct mee in het bestuur, maar heeft nog geen formeel stemrecht.

Wanda Verdonck (34) heeft samen met haar man Tom Bastiaens en schoonouders Paula en Paul een melkvee- en akkerbouwbedrijf in Lille in de Antwerpse Kempen. De veestapel bestaat uit 270 melk- en kalfkoeien en 220 stuks jongvee. In de zomermaanden heeft het bedrijf ook een bed and breakfast. Wanda is naast het bedrijf bestuurlijk actief in onder andere het provinciaal bestuur, de vakgroep melkveehouderij en de werkgroep arbeid van Boerenbond. Daarnaast is ze betrokken bij de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en binnen Ferm voor Agravrouwen.

Tineke Vermeulen-Rehorst (33) beheert samen met haar man Dennis en met hulp van hun ouders en schoonouders in Berkenwoude, in het veenweidegebied, een melkveebedrijf met 100 melk- en kalfkoeien en 60 stuks jongvee. Ze hebben 50 hectare land in gebruik en mesten jaarlijks een tiental Belgisch-witblauwkruislingen af, waarvan ze het vlees aan huis verkopen. Tineke is afgestudeerd registeraccountant en werkte voor diverse advieskantoren. Nu is ze businesscontroller bij een orchideeënkwekerij. Daarnaast vervulde en vervult ze diverse bestuursfuncties binnen onder andere het AJK en FrieslandCampina.

Jochem van der Starre (41) heeft in Slootdorp in de Wieringermeerpolder samen met zijn vrouw Carina een melkvee- en akkerbouwbedrijf met 175 melkkoeien en 80 stuks jongvee op 100 hectare land. Ze exploiteren daarnaast ook een boerderijwinkel. Jochem zat eerder onder andere in de adviesraad van GD, de jongerenraad en de inforaad van CRV en de adviesraad van JoinData. Op dit moment is hij voorzitter van het district Noord-Holland van FrieslandCampina.

Nieuwe bestuurders versterken diversiteit
Wietse Duursma, voorzitter van coöperatie CRV, is enthousiast over de nieuwe bestuurders. ‘De voordracht van deze drie kandidaten is tot stand gekomen na een intensief traject van werving en selectie en de benoeming wordt door de ledenraad unaniem gedragen. Met de competenties van deze nieuwe bestuurders versterken we de diversiteit binnen het hoofdbestuur.’