Fokkerij

Nieuwe Franse IBOVAL-cijfers

Iboval
Opfokgegevens van kalveren liggen aan de basis van de IBOVAL-cijfers

Recent heeft het Franse stamboek blonde d’Aquitaine nieuwe indexen gepubliceerd van de Franse fokstieren. Deze indexen zijn de bekende IBOVAL cijfers. 

Aan de basis van deze fokwaarden liggen gegevens verkregen van de geboren kalveren bij de fokkers. Het gaat daarbij zowel om  kalveren uit natuurlijke dekking als ook uit ki- stieren. 

Opfokgegevens aan de basis

De gegevens van deze kalveren komen uit het wegingsprogramma waarbij de kalveren ook beoordeeld worden op de onderdelen groei (CR), bespiering (DM) en ontwikkeling (DS). Samen met het geboortegemak (IFNAIS) wordt hier de speenindex (ISEV) uit berekend. Wanneer de vaarskalveren zelf gekalfd hebben volgt een cijfer voor de melkgift (Alait). Er is tevens een cijfer voor afkalfgemak van de dochter van de stier (Avel).

Net als bij veel andere fokwaarden is 100 het standaardgemiddelde. Een hogere fokwaarde is gunstig. Ook de betrouwbaarheid is relevant in het beoordelen van de cijfers. Hoe meer nakomelingen met gegevens, hoe betrouwbaarder de cijfers. 

Link naar de IBOVAL-cijfers