Fokkerij

Waals stamboek publiceert voor het eerst vruchtbaarheidsfokwaarden

Jefferson de Dessous la Ville
De dochters van Jefferson kalven gemiddeld 34 dagen eerder voor het eerst

Voor het eerst heeft het Waals stamboek Belgisch witblauw fokwaarden gepubliceerd met betrekking tot de vruchtbaarheid. In die lijst met nieuwe fokwaarden staan een aantal interessante stieren genoteerd die de vruchtbaarheid van de veestapel ten goede komen.

Reeds drie jaar eerder waren deze fokwaarden ook reeds beschikbaar bij Coöperatie CRV en het Vlaamse stamboek.
De grote omvang van de witblauwpopulatie in Wallonië maar ook het feit dat er merkerfokwaarden van jonge stieren beschikbaar zijn voor vruchtbaarheid is een grote stap voorwaarts voor het ras.

Drie nieuwe fokwaarden

De vruchtbaarheidsfokwaarden zijn beschikbaar op basis van de prestaties van vrouwelijke nakomelingen uit de Waalse populatie. Het gaat daarbij om fokwaarden voor leeftijd eerste inseminatie, leeftijd eerste kalving, en het interval tussen eerste en tweede kalving.

Het gemiddelde van de populatie staat net als bij andere fokwaarden op 100, de standaardafwijking is 10 punten. In tegenstelling tot vele andere punten is een lagere fokwaarden beter.

Populatiegemiddelde

Om de waarde van elke fokwaarde goed te kunnen inschatten, is het handig om ook het populatiegemiddelde te kennen van elke fokwaarde alsook de waarde van de standaardafwijking.
Voor leeftijd eerste kalving is het populatiegemiddelde 561 dagen, terwijl 10 fokwaardenpunten staan voor 25,5 dagen. Bij leeftijd eerste kalving is het gemiddelde 861 dagen met 26,5 dagen als standaardafwijking. Tot slot is er ook een populatiegemiddelde voor het interval tussen eerste en tweede kalving. Dit bedraagt 412 dagen waarbij 10 fokwaardenpunten staan voor 6,3 dagen.

Effect op nakomelingen

Daarbij dient men wel rekening te houden met het feit dat de helft van de genen van de vader komen, waarbij het werkelijk effect ook de helft is. Zo zal het effect van de genetica van Jefferson de Dessous la Ville bij zijn dochters er gemiddeld voor zorgen dat ze bijna 32 dagen eerder geïnsemineerd worden, 34,5 dagen eerder voor het eerst kalven en  een 7 dagen korter interval hebben tussen de eerste en tweede kalving.

In de tabel 1 is een overzicht van stieren gepubliceerd welke de top 25 uitmaken op basis van de fokwaarde leeftijd eerste kalving. Hun nakomelingen zullen dus gemiddeld gezien het vroegst kalven.

In de editie van augustus van VeeteeltVlees leest u meer over deze publicatie van fokwaarden voor Belgisch witblauw en de eerste publicatie van vruchtbaarheidsfokwaarden.

tabel 1. Top 25 van stieren geselecteerd op de beste fokwaarde leeftijd eerste kalving